Universet

Universet er betegnelsen for hele vår fysiske verden. Det antas å være om lag 13,7 milliarder år gammelt og har utvidet seg helt siden Big Bang. Universet er alt – et uforståelig fenomen – og derfor er fysikernes og astronomenes beskrivelse av universets oppbygning og struktur et forenklet bilde. Lær mer om universet her. Vi har vi samlet teorier om alt fra big bang, den mystiske mørke energien og universets siste timer.