Big bang theory illustration

Hva var til før big bang?

Astronomenes standardsvar har lenge vært at det er meningsløst å spørre. Men den holdningen er i ferd med å endre seg. For tiden blir det lansert stadig flere teorier som omhandler en mulig tid før big bang og kanskje også andre universer.

Hva vet vi?

Big bang er en veletablert teori som beskriver universets utvikling fra den gangen det var mindre enn et atom. Men teorien sier ingenting om hvordan eller hvorfor universet oppsto – langt mindre noe om hva som fantes før. Det kan tenkes at tid og rom slik vi kjenner det, oppsto med big bang. Men det utelukker ikke at bakgrunnen for braket må søkes i noe som allerede eksisterte.

Et gammelt ord hevder at ”Ingenting kommer av ingenting”. Og vitenskapelig er det faktisk heller ikke mulig å forstå et univers som blir til av absolutt ingenting. Derfor ser stadig flere kosmologer big bang som en hendelse som fant sted som følge av noe som allerede fantes.

Felles for de nye tankene er at de forutsetter et tomrom som kanskje har eksistert bestandig, og som er underlagt kvantemekanikkens lover. Hvis det finnes et slikt tomrom, er det mulig å formulere teorier som kanskje kan gi et svar på hva som fantes før big bang.

En av disse teoriene kalles evig inflasjon. Teorien hevder at det i dette evige tomrommet hele tiden oppstår universer som utvider seg. Vårt univers et bare ett av kanskje uendelig mange, men de andre er så fjerne i tid og rom at all kommunikasjon er umulig. Teorien argumenterer også med at tomrommet utvider seg ufattelig raskt, noe som fører de enkelte universene stadig lenger bort fra hverandre.

Andre teorier vurderer sykliske universer som oppstår, går til grunne og blir gjenfødt på nytt. Disse teoriene foreslår alternative fortider før big bang, men de løser til gjengjeld ikke skapelsens fundamentale gåte: Hvorfor det eksisterer noe i stedet for ingenting. Problemet er bare skjøvet ut i en uendelig fjern fortid.

Kan vi regne med svar?

Et svar vil kreve at vårt univers på en eller annen måte får merke at andre eller tidligere universer eksisterer. Man gjør lurest i å lete i den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Det har vært gjort forsøk, men sikre resultater har man ikke fått – og får det neppe heller foreløpig.