Hva ligger utenfor universet?

Det universet vi kan observere, har begrenset utstrekning. Men hva ligger utenfor denne hendelseshorisonten? Og har det på noen måte noen konsekvenser for oss her på Jorden?

Multivers

Hva vet vi?

Vi befinner oss i et univers som er 13,7 milliarder år gammelt. Men fordi det utvider seg, er det synlige universet større enn man i utgangspunktet skulle tro. En galakse som har sendt lys mot oss i 10 milliarder år, ligger ikke 10 milliarder lysår borte.

Den ligger enda lenger unna fordi universet har utvidet seg mens lyset var på vei hit. Tar vi hensyn til det, blir radiusen på det synlige universet cirka 42 milliarder lysår. Dette rommet kalles hubbleuniverset.

Teori 1: Et uendelig stort rom

Det er ikke utenkelig at det ligger noe utenfor dette området. Og big bang-teorien åpner også muligheten for at det finnes et uendelig stort rom utenfor hubbleuniverset.

Det kalles et multivers av type 1 og består i praksis av forskjellige områder fordi universets alder begrenser hvor langt bort vi kan se – og vil gjøre det uansett hvor man befinner seg.

Er denne forklaringen riktig, blir svaret på det opprinnelige spørsmålet: Utenfor det synlige universet er det bare enda mer univers.

Teori 2: Universer i tomromsboble

Det er teoretisk mulig at det finnes enda en type multivers, kalt type 2. Det er også uendelig mange universer i dette multiverset, men de er strengt atskilt fra oss.

Alle universene er bobler i et tomrom, og de har egenskaper vi ikke har evne til å tenke oss og som bare kan beskrives matematisk. Naturlovene i de forskjellige boblene er sannsynligvis svært forskjellige, og det betyr at alle tenkelige naturlover forekommer et eller annet sted. Er denne forklaringen riktig, finnes det utenfor vårt univers et tomrom og langt borte utallige andre bobler.

For øvrig har teorien om et uendelig stort type 1-multivers en interessant filosofisk konsekvens: Hvis naturlovene er like overalt, vil alt bli gjentatt uendelig mange ganger. Langt borte sitter det altså nå utallige av dine dobbeltgjengere og leser denne artikkelen i Illustrert Vitenskap.

Kan vi regne med svar?

Det kan av åpenbare årsaker bli vanskelig å observere noe utenfor det synlige universet. Det finnes imidlertid en liten mulighet: I 2008 ble det oppdaget at galaksene beveger seg gjennom universet som om de ble påvirket av gravitasjonen fra noe som ligger svært langt borte. Ytterligere observasjoner av denne såkalte dark flow kan kanskje bringe oss videre.