Hva består universet av?

Universet er helt klart fylt av stjerner, planeter og gasståker. Men mange beregninger viser at noe annet som vi ikke kan se, nødvendigvis også må være til stede. Hva er egentlig det?

map of dark matter

Hva vet vi?

Analyserer man lys som er sendt ut fra fjerne galakser, viser det seg at lyset på veien mot Jorden bøyes av mer enn antatt. Gravitasjonen fra galaksene som lyset passerer underveis, er for svak til å være årsaken til den avbøyingen man har målt.

Derfor antar astronomene at det finnes en såkalt mørk materie som leverer den manglende gravitasjonen. For øvrig utvider universet seg stadig raskere, og det krever en frastøtende kraft som har fått navnet mørk energi.

Det er mulig å regne om til masse den energien som må være til stede ved hjelp av Einsteins berømte ligning E = mc2. Da får vi et nokså presist anslag over hvor stor del av universet som består av mørk materie og mørk energi – uten at vi ennå vet noe særlig om hva disse komponentene er. Lyssvake objekter, nøytrinoer og spesialpartikler som kalles wimp er nevnt som kandidater til mørk materie.

Kan vi regne med svar?

Hva mørk materie angår, ser forskerne i dag etter store, tunge partikler som kan skape den ekstra gravitasjonen. Man har god erfaring med å finne nye partikler i laboratoriet, så prosjektet har gode sjanser for å lykkes.

Mørk energi er det verre med, og det foreligger ingen forslag til hva den består av. Jakten vanskeliggjøres av at vi har svært få gode målinger av hvordan universets utvidelse akselererer.