Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Universet er bare ett av mange

I flere tiår har forskere rynket på nesen av teorier om at universet ikke er alene. Men astronomer har funnet ­første mulige bevis på at vi er om­ringet av ukjente verdener i et såkalt multivers. Og det kan revolusjonere astronomiens bilde av verdensrommet.

Detlev van Ravenswaay/Science Photo Library

Like etter big bang utvidet det nyfødte universet seg fra å være på størrelse med et elektron til å ha volum som en fotball.

Det skjedde ekstremt raskt: Utvidelsen gikk raskere enn lyset og varte en billiarddel av en billiarddel av en billiarddel av et sekund. Deretter fortsatte utvidelsen i et mer makelig tempo.

Denne oppblåsingen kalles inflasjon, og dagens kosmologiske teorier er basert på at det var slik det skjedde. Men inflasjonsteorien rommer en stor utfordring for vår oppfatning av hvordan verdensrommet er organisert. Den spår nemlig at inflasjonen ikke bare skjedde i det lille området som vokste og ble til universet vårt.

Prosessen var snarere mer kaotisk og skjedde i et mye større område, der myriader av universer poppet opp samtidig – som popkorn i en gryte med glovarm olje. Ifølge teorien eksisterer det i dag milliarder av universbobler rundt vårt eget univers – vi lever med andre ord i et multivers.

I flere tiår har astronomer debattert om spådommen om multiverset faktisk stemmer – men forskere har funnet det første mulige beviset: Universet har en mystisk kald flekk som kan være et krater etter et sammenstøt med et annet univers.

Inflasjon forklarer universet

Inflasjonsteorien ble innført i forskernes modell for big bang på 1980-tallet for å forklare hvorfor galakser er likt fordelt i universet.

Hvis universets utvidelse kun hadde skjedd i et jevnt tempo etter big bang, ville tyngdekraften få galaksehoper til å klumpe seg sammen og skape store forskjeller i fordelingen av masse.

Den lynraske inflasjonen fordelte massen likt helt fra universets begynnelse – som når lufta fordeler seg jevnt i en ballong som blir blåst opp.

Inflasjonen forklarer også hvorfor temperaturen er ensartet overalt i universet. Da vårt nyfødte univers var på størrelse med et elektron, hadde all materie samme temperatur. Under inflasjonen ble temperaturen spredt og bevart overalt.

Universet er like varmt overalt – nesten

Den ensartede temperaturen kan man se på universets kosmiske bakgrunnsstråling. Strålingen ble sendt ut i universets barndom 380 000 år etter big bang.

Før det tidspunktet var universet så varmt at stråling hele tiden ble omdannet til materie, og derfor slapp ikke noe lys gjennom. Men da universet hadde blitt stort og kaldt nok til at de første hydrogenatomene ble dannet, slapp lyset plutselig fri.

Deretter ble universet igjen mørkt, fordi de nydannede nøytrale hydrogenatomene ikke sendte ut synlig lys. Lyset vendte ikke tilbake før de første galaksene oppsto flere hundre millioner år senere.

Flere tiår med observasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålingen viser at temperaturen bare varierer med noen få milliondeler av en grad – unntatt på ett bestemt sted.

Astronomer oppdaget i 2004 en spesielt kald flekk i bakgrunnsstrålingen, tre milliarder lysår fra jorda. Denne flekken dekker et område på fem grader av himmelen og er 0,00015 grader kaldere enn den vanlige temperaturen på 2,73 grader over det absolutte nullpunktet.

Kulde er synsbedrag

Inntil nylig mente forskerne at det kalde området skyldtes et enormt tomrom med en utstrekning på 1,8 milliarder lysår mellom oss og den kalde flekken.

Når lysbølger fra bakgrunnsstrålingen beveger seg gjennom et så stort tomrom, mister lysbølgene energi på vei inn i tomrommet og gjenvinner energi på vei ut. Astronomene sammenligner fenomenet med en kule som mister energi på vei opp en bakke og triller raskt ned på den andre siden. I et stillestående univers ville lyset komme ut av tomrommet med akkurat samme energi som bølgene kom inn med.

Men fordi universet har utvidet seg gjennom de 1,8 milliarder årene lyset har brukt på å bevege seg gjennom supertomrommet, vil bakken på veien ut av tomrommet være mindre bratt. Derfor gjenvinner ikke lyset all energien og får litt lengre bølger – den blir kaldere.

Forskerne mente dermed at den kalde flekken var et optisk bedrag skapt av tomrommet.

Gammel teori faller

Men nå har engelske astronomer fra Durham University forkastet den opprinnelige forklaringen ved å vise at det kolossale tomrommet slett ikke eksisterer: Det finnes like mange galakser mellom jorda og den kalde flekken som mellom kloden vår og alle andre retninger.

Derfor heller astronomene i stedet til en annen forklaring: Flekken er et krater fra et sammenstøt mellom vårt univers og et annet univers under inflasjonen.

Kollisjonen blåste vekk masse og energi og skapte et spesielt kaldt sted i bakgrunnsstrålingen.

Multiverset har flere former

De engelske astronomenes oppdagelse har naturligvis blåst nytt liv i diskusjonen om de mange ulike multiversteoriene.

I de enkleste utgavene har multiverset oppstått fordi inflasjonen har skjedd flere steder enn i det området som ble til universet vårt, og dermed ble milliarder av universer skapt samtidig.

En annen teori bygger ut det enkle multiverset ved å foreslå at inflasjonen ikke bare fant sted da universet vårt ble til, men at det er en evig prosess som hele tiden legger til flere multiverser rundt det universet vårt eksisterer i.

I en tredje og mer kompleks utgave av multiverset styrer kvantemekanikkens lover.

Her oppstår nye universer ved knoppskyting fra eksisterende universer. Hver gang en situasjon har flere mulige utfall, oppstår et datterunivers for hvert alternativ.

Den mest spekulative modellen av multiverset tar utgangspunkt i superstrengteorien, som spår at det eksisterer minst ti dimensjoner i rommet. I multiversteoriens fortolkning er de ekstra dimensjonene imidlertid like store som hele universer og inneholder parallelle verdener som er skjult omkring oss.

Bare tyngdekraften kan reise uhindret mellom dimensjonene.

Forskere jakter på bevis

Inntil videre er den kalde flekken i universets bakgrunnsstråling multiverstilhengernes eneste håndgripelige indikasjon på at universet vårt bare er ett i en uendelig rekke av universer.

Forskerne vet nå at den første vitenskapelige forklaringen av flekken – et synsbedrag skapt av et supertomrom – er feil.

Men flekken er ikke et endelig bevis for de engelske forskernes teori om at et annet univers har kollidert med vår under inflasjonen i universets barndom.

Derfor må de nå ut på jakt etter oppdagelser som kan styrke ideen om at vi lever i et multivers.

Les også:

coronavirus
Sykdommer

Koronavirus-oppdatering: Få overblikket her

39 minutter
Sykdommer

Slik overtar koronavirus kroppen innenfra

3 minutter
Myter

Vitenskapen knuser myte: Barn blir IKKE høye av sukker

5 minutter

Logg inn

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis Skjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.
Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis Skjul