NASA, CSA, ESA

Se James Webb-teleskopets fantastiske portretter av Jupiter

James Webb-teleskopet har igjen vist hva det er godt for som kosmisk portrettfotograf. Se bildene her.

Polarlys, mektige stormsystemer, måner og gigantiske støvringer.

Nasa har offentliggjort nye bilder av Jupiter som ble tatt av James Webb Space Telescope (JWST) i juli, og de er spektakulære.

Bildene er tatt med et kamera som fanger opp infrarøde og nær-infrarøde elektromagnetiske bølger som strømmer ut fra himmellegemer i universet.

Ved å omkode bølgene til farger som ligger i det spektrumet vi kan se, kan Nasa, CSA og ESA nå presentere solsystemets største planet i all sin prakt.

© NASA, CSA, ESA

På bildet ser vi Jupiters polarlys som oransje, gult og grønt lys ved planetens nord- og sørpol. «Den store røde flekken», et stormsystem som er så stort at det kunne dekke hele jorden, ser vi på bildet som en hvit flekk fordi skydekket reflekterer sollyset.

© NASA, CSA, ESA

På bildene over kan man se Jupiters ringer og månene Amalthea og Adrastea (solsystemets nest og tredje raskeste måner etter Jupiters innerste måne, Metis).

Heidi Hammel, som forsker på observasjoner av solsystemet vårt, forklarer at de hvite flekkene og strekene på bildet antagelig er toppen av skyer fra stormsystemer. De mørke båndene nord for Jupiters ekvator har mindre skydekke og reflekterer derfor mindre lys.

Ringen som kan anes på bildet, er støv fra månen Adrastea, som beveger seg med en fart på 31,37 kilometer i sekundet. Ringen blir holdt på plass av tyngden fra Adrastea.

De små hvite flekkene helt i bunnen av bildet viser lyset fra galakser.