Nasa

Kina kaster seg inn i jakten på svarte hull

Fra 2025 skal et nytt romteleskop sende Kina helt i teten i jakten på universets tyngste objekter. Trolig kan teleskopet også løse gåten om hva nøytronstjerner består av.

Et ambisiøst prosjekt skal bringe Kina helt i front når det gjelder utforskning av universet.

Det nasjonale kinesiske senteret for romforskning har nettopp offentliggjort planer om å sende opp et romteleskop som skal studere himmelen i røntgenbølgeområdet.

Teleskopet eXTP skal blant annet fange opp røntgenstråling fra nøytronstjerner.

© Université de Genève

Teleskopet blir en etterfølger til de to andre røntgenteleskopene som er i bane rundt jorda – Nasas Chandra og ESAs XMM-Newton, som begge ble sendt opp i 1999.

Teleskop leter i nabolaget vårt

Den viktigste oppgaven er å studere fenomener som ligger langt ute i universet, blant annet stjerne- og galaksedannelse.

Kinesiske eXTP vil derimot fokusere på himmellegemer som ligger nærmere oss. For eksempel skal teleskopet granske nøytronstjerner og oppklare om de virkelig består av nøytroner, eller om trykket er så høyt at også nøytronene er slått i stykker til kvarker.

Ekstrem fysikk under lupen

Ifølge prosjektets leder, Lu Fangjun, håper de å finne og undersøke svarte hull – og aller helst svarte hull som smelter sammen.

Alle disse observasjonene skal bidra til innsikt i den fundamentale fysikken som bestemmer hvordan materien oppfører seg under ekstreme forhold vi ikke kan gjenskape her på jorda.