Duellen: Hvor mye bedre er Webb-romteleskopet enn Hubble?

Webb-teleskopet skal endelig avløse Hubble. Men hva kan vi forvente av våre nye øyne mot universet?

Webb-teleskopet skal endelig avløse Hubble. Men hva kan vi forvente av våre nye øyne mot universet?

Shutterstock

James Webb-romteleskopet er opp til hundre ganger så følsomt som forgjengeren sin, Hubble, og vil derfor kunne se lyset fra noen av de første stjernene og galaksene i universet.

De to teleskopene er ikke bygd for å se det samme lyset; Hubble ser først og fremst synlig lys – altså det vi kan se med det blotte øye – mens Webb er bygd for å fange opp infrarødt lys.

Det skyldes at lyset fra de tidligste galaksene og stjernene i universet har blitt strukket ut på sin over 13 milliarder år lange reise mot oss. Dermed har lysets bølgelengder flyttet seg fra den synlige delen av det elektromagnetiske spektrumet og over mot det infrarøde. Det er det astronomene kaller en rødforskyvning.

Den eneste ulempen ved Webb-teleskopet er at alt må virke perfekt fra oppskytingen av.

Teleskopets beliggenhet hele 1,5 millioner kilometer fra jorden, i det såkalte Lagrange-punktet L2, betyr at det i motsetning til Hubble ikke kan repareres og oppgraderes.