CHIME
Chime, teleskop, nat, måne

Teleskop finner haugevis av sjeldne signaler

For 15 år siden ante vi ikke at de eksisterte. Nå viser observasjoner at jorden hele tiden bombarderes med mystiske glimt av radiostråling.

I 2007 så en fysikkstudent tilfeldigvis et ekstremt kraftig radiosignal som varte bare noen få millisekunder. Siden denne første oppdagelsen av et såkalt radioglimt har fenomenet vært uhyre sjeldent, og forskerne vet fortsatt ikke hva det er.

Men nå har et kanadisk teleskop oppdaget 535 radioglimt på bare et år, og det får astronomene til å tro at jorden kanskje bombarderes av dem hele tiden.

frb, fast radio burst

Astronomene vet fortsatt ikke hva som sender ut de kraftige glimtene av radiostråling.

© Danielle Futselaar/artsource.nl

3 fakta om radioglimt

Energi

Et radioglimt utløser like mye energi som solen sender ut på minutter eller dager.

Varighet

Radiosignalene er ekstremt korte – omkring en tusendel av et sekund.

Signalstyrke

På jorden er strålingen like svak som strålingen fra en smarttelefon på månen.

Teleskopet bak oppdagelsen heter Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment– eller bare Chime – og har nærmest perfekte forutsetninger for å observere radioglimt.

De fleste andre radioteleskoper har et veldig smalt synsfelt, og derfor er det lite sannsynlig at de vil oppdage de raske glimtene.

Chime skanner derimot hele himmelen etter signaler og kan samle inn enorme mengder data – om lag sju terabyte per sekund, noe som svarer til fem prosent av all trafikk på internett.

Oppdagelsen av alle glimtene er i seg selv bemerkelsesverdig, men forskerne mener det bare er toppen av isfjellet. Ut fra dataene sine har de konkludert med at jorden blir truffet av 800 radioglimt i døgnet. Det svarer til et glimt annethvert minutt.

VIDEO: Chime er som skapt for å få øye på radioglimt

Til tross for alle de nye observasjonene vet astronomene fortsatt ikke nøyaktig hva som sender ut radioglimt.

En av de opprinnelige teoriene er at glimtene stammer fra kollisjoner mellom svarte hull og nøytronstjerner, og det kan godt vise seg å være korrekt. Chime har identifisert kilden til et av glimtene som nøytronstjernen SGR 1935+2154, som er rundt tretti tusen lysår unna oss.

Akkurat hvorfor strålingen sendes ut, og hvorfor noen radioglimt ser ut til å gjentas med et fast intervall, er fortsatt et uoppklart mysterium.