Teleskop

Observatorium ser på stjerner om natten
Teleskoper avslører universet
Teleskopet ble først funnet opp rundt år 1600 i Nederland. I 1609 ble konstruksjonen forbedret av den italienske astronomen Galileo Galilei, som brukte det til å observere astronomiske fenomener. Galilei var blant annet den første til å få øye på fasene til Venus, Saturns ringer og de fire store månene som går i bane rundt Jupiter. Teleskopet har vært gjennom en rivende utvikling, og i dag blir de brukt til å undersøke vårt eget solsystem og lete etter eksoplaneter lenger ute i galaksen. Gå på oppdagelsesferd i artiklene våre og finn ut hvordan teleskoper spiller en avgjørende rolle i utforskningen av rommet.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet ble sendt opp i 1990 og blir fortsatt brukt den dag i dag. Teleskopet er oppkalt etter astronomen Edwin Hubble som særlig er kjent for å ha formulert Hubbles lov ut fra sine observasjoner av verdensrommet: at universet hele tiden utvider seg.
Det er planen at Hubble-teleskopet endelig skal erstattes av et nytt teleskop i 2021. Det heter Webb-teleskopet og er oppkalt etter James E. ,Webb som er tidligere direktør i Nasa og blant annet var med på å skape Apollo-prosjektet. Webb-teleskopet er så kraftig at det blant annet kan analysere atmosfæren på eksoplaneter. Forskere håper derfor at Webb kan avsløre liv i fremmede verdener.

Hubble-teleskopet i aksjon

© Shutterstock
Side 1 / 2