Svarte hull

Hva er et svart hull?

Svarte hull sluker alt

Svarte hull oppstår når en gigantisk stjerne eksploderer, og kjernen kollapser. De er umulige å se, men veier nok til å sluke alt rundt seg. Svarte hull er minnesmerker fra døde kjempestjerner, men de er også spektakulære fenomener i seg selv. På denne siden kan du lære mer om en av universets største gåter, når Illustrert Vitenskap guider deg gjennom de svarte hullene.
Hva er et svart hull?

Hva er et svart hull?

Svarte hull ble første gang beskrevet i den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein fra 1915. Det var likevel ikke før i 1971 at astronomer for første gang oppdaget et svart hull. Det skjedde ved hjelp av røntgensatellitten Uhuru, som målte sterkt varierende stråling fra røntgenkilden Cygnus X-1, som viste seg å ha mye masse på et lite område. Forklaringen på observasjonene var at Cygnus X-1 inneholder et svart hull. Selv om observasjoner forteller oss at svarte hull finnes, regnes de som de mest mystiske legemene i universet. I nærheten av et svart hull er tyngdekraften så sterk at selv lyset, som har en fart på 300 000 km/s, ikke slipper unna. Svarte hull suger rett og slett alt lys til seg, og derfor kan de ikke sees. Våren 2019 ble det første bildet av et svart hull lagt fram av European Southern Observatory (ESO). Dette bildet og målingene fra Event Horizon Telescope, som står bak bildet, kan hjelpe oss med å komme enda nærmere en av universets største gåter.

## Det første bildet av et sort hull

Først i 2019 fanget forskere et bilde av et sort hull fra nabogalaksen Messier 87. Bildet ble tatt med kjempeteleskopet Event Horizon Telescope, som samler informasjon fra en rekke radioteleskoper plassert rundt om i verden, blant annet Grønland, Hawaii og Antarktis. Det sorte hullet er 6,5 milliarder ganger tyngre enn solen og er større enn det sorte hullet i sentrum av Melkeveien. Sorte hull er ikke synlige med det blotte øye og derfor har det vært vanskelig å fange et bilde av det.

Hvordan oppstår svarte hull?

Når stjerner faller sammen under sin egen tyngdekraft, oppstår det svarte hull. Det er de såkalte røde kjempene, som er flere hundre ganger så store som sola, som faller sammen og eksploderer i en supernova. De fleste forskere mener at det i midten av et svart hull finnes en såkalt singularitet, som ikke er større enn et punkt.

En singularitet er et sted i tid og rom der en eller flere fysiske egenskaper ikke er definert, siden verdien av dem er uendelig stor. Man mener at tettheten i dette punktet er så stor at den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein ikke gjelder lenger.

Hvor mange svarte hull finnes det?

En gruppe astronomer ved University of California har gjort et komplisert regnearbeid og kommet til at galaksen vår formelig bugner av svarte hull – stikk i strid med det astronomer trodde før. Det kan være opp til 100 millioner svarte hull bare i vår egen galakse, Melkeveien.

svart_hull_i_universet

© Shutterstock
Side 1 / 4