Reis inn i et svart hull

Svarte hull suger til seg alt som omgir dem

Black hole

I nærheten av et svart hull kan ingenting unnslippe. Hullets masse er så enorm at det sluker alt rundt seg, både materie, stråling og lys.

De nærmeste svarte hullene ligger sannsynligvis mange lysår borte. Heldigvis, for ellers ville både Jorden og alt liv her stått i fare for å bli slukt. Men som et rent eksperiment kan man tenke seg hva som ville skjedd hvis vi sendte et romskip inn i et svart hull. Nær ved hullet forvrenges både rom og tid før ferden blir avsluttet – uten returbillett. Amerikanske astronomer har lagd en videoanimasjon som viser hva som skjer med romskipet nær et glupsk svart hull.

Se videoen her:

Og les mye mer om svarte hull i Illustrert Vitenskap nr. 9/13