Nasa finner universets eldste sorte hull

Et nyoppdaget sort hull - 13 milliarder lysår fra jorda - har vist seg å være det eldste i universet. Men ikke nok med det: En nøytral gass rundt det sorte hullet viser at det stammer helt tilbake fra universets mørketid.

© Robin Dienel/Carnegie Institution for Science

Den nye oppdagelsen innebærer at astrofysikere for første gang har klart å se så langt tilbake i universets historie.

Ved hjelp av observasjoner med romteleskopet WISE og Magellan-teleskoper i Chile har Nasa funnet et sort hull som ligger 13 milliarder lysår fra jorda.

Den lange distansen innebærer at objektet stammer fra før de første stjernene begynte å lyse.

Forskerne kan se det sorte hullet fordi det sitter i sentrum av en gassky som hullet langsomt er i ferd med å sluke. Når gassen forsvinner inn i det sorte hullet, akselerer det og lyser opp.

Hullet har 800 millioner ganger mer masse enn sola.

Bølgelengder avslører avstanden

For å beregne avstanden til det sorte hullet målte forskerne den såkalte rødforskyvningen.

Før lyset når jorda, blir det strukket av universets utvidelse. Dermed blir lysets bølgelengder lengre og forskjøvet mot den røde delen av spektrumet.

Jo høyere rødforskyvningen er, jo større er avstanden til objektet – og jo lenger tilbake i tiden ser forskerne.

Basert på målinger av ionisert hydrogen rundt det sorte hullet har forskere observert rødforskyvningen til 7,54, noe som innebærer at lyset har brukt 13 milliarder år på å nå teleskopet i Chile.

Unik gass stammer fra mørketiden

Ikke all hydrogengassen rundt det sorte hullet er ionisert – en stor del er nøytral.

Oppdagelsen innebærer at den kvasaren – en galakse med ekstrem energi – som det sorte hullet ligger i, ikke bare er den fjerneste astronomer har observert, men også den eneste fra før universet ble ionisert.

Omkring 400 000 år etter Big Bang ble partiklene kjølt ned og ble til nøytral hydrogengass.

Da var universet mørklagt, helt til tyngdekraften smeltet sammen materiale til stjerner og galakser, noe som friga energi som fikk hydrogengassen til å avgi elektroner og ionisere.

De nøytrale hydrogenpartiklene viser derfor at kvasaren er fra den gang universet var kullsvart.

Med funnet av det sorte hullet og kvasaren mener forskere at de får bedre innblikk i universets første barndom.