Pl. Marenfeld./AURA/NSF/NOIRLab/Gemini Observatory

Mørk materie lar svarte hull vokse

For første gang har forskere funnet et svart hull som suger til seg gass fra flere galakser. Gassen blir antagelig ført til hullet av mørk materie.

Oppdagelsen av supertunge svarte hull i de fjerneste områdene av universet har gjennom de siste tiårene gitt astronomene dype rynker i pannen.

Problemet er at noen av hullene ligger så langt unna at lyset fra gassen som virvler rundt dem, har vært underveis til teleskopene i 10–12 milliarder år.

Det innebærer at de svarte hullene ble til da universet var under to milliarder år gammelt, og det er et mysterium at de har vokst seg så store på så kort tid.

Seks galakser brødfør et svart hull

Nå har en forskergruppe fra National Institute for Astrophysics i Italia funnet en løsning.

Usynlige tråder av mørk materie virker som gassledninger som fører materiale fra seks galakser til et supertungt svart hull.

© L. Calçada/ESO

Med det store VLT-teleskopet i Chile har de oppdaget et supertungt svart hull som minner om en enorm edderkopp i sentrum av nettet sitt. Den suger til seg støv og gass fra hele seks galakser.

Det kan forklare hvordan det svarte hullet har blitt en milliard ganger tyngre enn solen i løpet av bare 0,9 milliarder år.

Mørk materie danner stier i rommet

Forskerne oppdaget strømmer av gass som strekker seg fra galaksene mot det svarte hullet, slik at det blir forsynt med stoff fra et område som er 300 ganger større enn Melkeveien.

Forskernes teori er at gasstrømmene beveger seg gjennom rommet via usynlige stier som er dannet av såkalt mørk materie.

Mørk materie danner et usynlig spindelvev i universet. I sentrum samler tyngdekraften synlig stoff til galakser, stjerner og planeter.

© Tom Abel & Ralf Kaehler/KIPAC/SLAC/AMNH

Den gåtefulle mørke materien utgjør 85 prosent av alt som finnes i universet, men det sender ikke ut stråling vi kan se eller måle. Likevel vet vi at det må være der, for vi kan observere at det påvirker den synlige materien med tyngdekraften sin.

© Science Photo Library

3 facts om mørkt stof

Bestanddeler: Mørk materie utgjør 85 prosent av som finnes i universet, men vi kjenner ikke de partiklene det består av.

Egenskaper: Den mørke materien interagerer ikke med stråling og viser seg bare ved tyngdekraften sin.

Funksjon: Tyngdekraften fra den mørke materien har vært avgjørende for at galakser har samlet seg.

Den mørke materien har fra universets tidlige barndom dannet et spindelvev av kosmiske tråder, og tyngdekraften er sterkest de stedene der trådene møtes.

I knutepunktene har nettverket derfor samlet sammen nok materie til å danne de galaksene vi ser i dag.