Shutterstock / vchal
singularitet

Hvordan defineres en singularitet?

Singulariteter blir ofte omtalt som innholdet i svarte hull. Men hva er de egentlig?

I forbindelse med svarte hull er en singularitet en betegnelse for et sted i tid og rom der en eller flere fysiske størrelser ikke er definert fordi verdien av dem er uendelig stor. I sentrum av et svart hull er tettheten av energi og masse uendelig stor.

Det faktum at det opptrer uendelige størrelser i forbindelse med singulariteter, er imidlertid et varselsignal som forteller fysikerne at de er i ferd med å nå grensen for gyldighetsområdet for den teorien de benytter til beskrivelsen av et fenomen.

Vi kjenner nemlig ingen naturlover som gjelder for situasjoner med uendelige verdier av fysiske størrelser.

Det er i realiteten dette som ligger bak det litt bakvendte uttrykket man kan støte på: ”De fysiske lovene bryter sammen i en singularitet.”

Så i virkeligheten kan man nok si at singulariteter er mer som teoretiske konstruksjoner å regne enn reelle fenomener. Av gode grunner kan man da heller ikke si noe om hvordan en singularitet ser ut eller oppfører seg.

Den vil for alltid unndra seg observasjon fordi ingenting per definisjon kan unnslippe et svart hull.