Gigantisk sort hull sluker en ny stjerne annenhver dag

Tolv milliarder lysår unna har astronomer funnet et temmelig glupsk sort hull. Det sluker stjerner og vokser raskere enn noe annet sort hull vi kjenner til.

Kvasar

Astronomer har funnet det sorte hullet som vokser raskest.

Det kan virke merkelig å beskrive et svarte hull som lyst. Likevel er det den beste beskrivelsen av det sorte hullet J2157-3602.

Faktisk lyser det sorte hullet så kraftig at det ville overdøve lyset fra alle stjernene på himmelen og være nesten like lyst som fullmånen hvis det befant seg i sentrum av vår galakse, Melkeveien.

Det supermassive monsteret er det sorte hullet vi kjenner som vokser raskest. Det spiser seg gjennom stjerner i nærområdet med en fart som svarer til at det slukte solen vår annenhver dag.

Masse som 20 mrd. soler

Det sorte hullet lyser ikke selv, men det er sentrum i en såkalt kvasar: en ekstremt varm, skiveformet sky av gass. Det sorte hullet sørger for at gassene roterer i høy fart om hullet, og all denne bevegelsesenergien blir til varme og lys.

Forskerne estimerer at det glupske sorte hullet vokser så raskt at det genererer et lys som er tusen ganger kraftigere enn lyset fra en galakse.

Det sorte hullet har 20 milliarder ganger mer masse enn sola.

Ville drepe alt

Selv om det sorte hullet ville være et prektig syn på himmelen, skal vi være glade for at vi bare kan se det gjennom store teleskoper.

Røntgenstrålingen fra kvasaren er så kraftig at alt liv i galaksen ville dø.

I stedet kan vi glede oss over at det sorte hullet befinner seg tolv milliarder lysår unna.