Forskere finner svart hull tett på oss

De merkelige bevegelsene til to stjerner har avslørt at det gjemmer seg et svart hull bare 1000 lysår fra jorden. Det er tre ganger så tett på som det nærmeste astronomene hittil har kjent til.

Svarte hull er usynlige fordi ingen stråling kan slippe ut av dem. Den eneste måten astronomene kan finne dem på, er ved å observere hvordan stoff i nærheten av dem påvirkes av den sterke tyngdekraften.

Nå har astrofysikere fra ESO oppdaget det hittil nærmeste svarte hullet, som bare ligger 1000 lysår fra oss.

Avslørt av to stjerner

Det svarte hullet avslørte seg ved at det går i bane omkring to stjerner, og det er bevegelsene av stjernene som har overbevist forskerne om at det svarte hullet må være til stede.

De tre objektene som til sammen kalles HR 6819, ligger så tett på oss at stjernene er synlige med det blotte øye fra den sørlige halvkulen.

Bevægelserne af to stjerner (blå) viser, at de må kredse om et sort hul (rød). Stjernesystemet ligger bare 1000 lysår fra Jorden.

© M. Weiss/CXC/NASA

Hittil har de nærmeste kjente svarte hullene vært det såkalte V616 Mon, som ligger 3300 lysår fra oss, og Cygnus X-1, som ligger 6100 lysår unna.

De var lettere å oppdage fordi befinner seg så tett på en stjerne at de kan suge til seg stoff fra den.

Svarte hull stjeler stoff fra stjerner

Svarte hull som veier opptil 80 solmasser, avslører seg som regel ved at de trekker til seg stoff fra en stjerne i nærheten.

1. Stjerne leverer stoff til hullet

Den sterke tyngdekraften fra det sorte hullet suger til seg stoff fra stjernen som kretser tett på hullet.

1

2. Stoffet blir virvlet rundt

Stoffet fra stjernen virvler rundt det sorte hullet. Det varmes opp av friksjonen.

2

3. Virvelen skaper sterk stråling

Helt tett på det sorte hullet blir stoffet så varmt at det sender ut røntgenstråling vi kan se.

3
© L. Calçada/ESO

Før stoffet blir slukt, danner det en såkalt tilvekstskive, der det virvles tett omkring hullet. I virvlerne varmes stoffet opp av friksjonsmotstanden og sender ut kraftig røntgenstråling som forskerne kan oppdage.

Hvis det nyoppdagede svarte hullet kommer nærmere en av de stjernene det går i bane rundt, vil det også begynne å suge til seg stoff og sende ut røntgenstråling.

Melkeveien er full av svarte hull

Hullet veier ifølge astronomene om lag 4,2 solmasser. Antagelig gjemmer det seg mange flere hull på denne størrelsen i Melkeveien. Astronomene mener at antallet ligger mellom 100 millioner og en milliard.

Noen av dem kan være enda nærmere oss, men umulige å oppdage fordi det ikke er stjerner i nærheten som avslører dem.