NASA
krabbetåken, stjernetåke, nebula, nøtronstjerne, pulsar, stråling

Zombiestjerne sender ut ekstremt kraftige røntgenstråler

En for lengst død stjerne i sentrum av Krabbetåken sender med jevne mellomrom ut enormt kraftige røntgenstråler.

En pulsar er restene av en eksplodert stjerne, en nøytronstjerne som roterer ufattelig raskt mens den sender ut radiobølger i veldig forutsigbare intervaller – litt som en puls.

Nå har forskere oppdaget en særlig ekstrem egenskap hos en pulsar i midten av Krabbetåken, en stjernetåke omkring 6500 lysår fra jorden. Pulsaren roterer ufattelige 30 ganger i sekundet og er en av de kraftigste på himmelen. Nå har det vist seg at pulsaren i tillegg til radiobølger også sender ut uhyre kraftige røntgenstråler.

Røntgenstråling blandet i radiobølgene

Forskere ved forskningsinstitusjonen RIKEN i Japan undersøkte pulsaren ved hjelp av røntgenteleskopet NICER, som befinner seg ved Den internasjonale romstasjonen, ISS.

Astronomenes data viste at pulsaren sender ut tusenvis av ekstremt kraftige røntgenstråler som forsterker radiobølgene. Til sammen gjør det at de regelmessige energiutladningene blir kolossalt kraftige.

Andre observasjoner viser at det også skjer en stigning i intensiteten for synlig lys i de samme utladningene. Det tyder på at det er ukjente underliggende prosesser i stjernen som intensiverer all elektromagnetisk stråling fra pulsaren.

Hvorfor det skjer, forstår ikke forskerne enda, men nærmere studier av strålingen kan kanskje avsløre den gåtefulle pulsarens hemmelighet.