Hva består en tung stjerne av?

Jeg har lest en del om tunge stjerner, men hva består de egentlig av? Og prosessene inne i dem, hva går de ut på?

Heavy star

En stjerne blir til

En stjerne blir født når en stor sky av gass og støv faller sammen av sin egen gravitasjon. Trykket og temperaturen stiger så voldsomt i skyens sentrum at hydrogenkjerner smelter sammen, altså fusjonerer. Akkurat da i stjernens liv fusjonerer hydrogen til helium og frigir store energimengder.

En tung stjerne har større masse enn Solen

En stjerne som har en masse som er åtte ganger større enn Solens, kalles en tung stjerne. Trykket og temperaturen i kjernen avhenger av stjernens masse. Jo større masse, desto raskere tar hydrogenet slutt. Deretter begynner helium å fusjonere til karbon og oksygen i kjernen, og hydrogenkjerner smelter sammen i et skall utenfor.

Kjernen skrumper

Når heliumet tar slutt, faller kjernen sammen, noe som får trykk og temperatur til å stige eksplosivt. Kjernen skrumper inn og tettheten øker enormt. Nå er det karbonets tur, det fusjonerer i kjernen, mens heliumfusjonene finner sted i et skall utenfor.

Fusjoner i flere lag

Prosessen går videre, og stadig tyngre grunnstoffer dannes i fusjonsprosessen i sentrum av stjernen. Det oppstår en løkstruktur der fusjonene foregår på grensen mellom de ulike lagene. Dette betyr begynnelsen til slutten for stjernen.

Supernovaeksplosion

Etter karbon står neon for tur, deretter følger oksygen og endelig silisium. I silisiumfusjonene dannes det radioaktivt nikkel som raskt henfaller til jern. Kjernen en nå tømt for energi, og den tunge stjernens kjerne består av massivt jern. Det faller til slutt sammen før stjernen eksploderer som en supernova.

Les mer om de fantastiske grunnstoffene her.