NASA/ESA

Sjelden kulehop stråler på himmelen

Januar 2023: Den er over åtte milliarder år gammel, men den holder seg godt. Den glitrende massen av stjerner som kalles Messier 3 er et av de vakreste synene på nattehimmelen.

OM STJERNEHOBEN

Akkurat nå viser en av de klareste stjernehopene i Melkeveien seg på himmelen, nemlig kulehopen Messier 3.

Sammen med de andre kulehopene ble den dannet i galaksenes ungdom, den gang det var store mengder hydrogengass til stede i universet.

Etter hvert som hydrogenet i Melkeveien ble brukt opp, ble det ikke dannet så mange kulehoper. Senere har de fleste utviklet seg til flate spiralgalakser, og vi kjenner bare til omkring 250 kulehoper i Melkeveien.

Det dannes ikke kulehoper som Messier 3 i Melkeveien, for det er ikke nok hydrogen her.

© NASA/ESA

Messier 3 regnes for å være mellom 8 og 11,4 milliarder år gammel, og den består først og fremst av veldig gamle, røde stjerner. Messier 3 befinner seg 33 900 lysår fra jorda.

Til sammenligning er Melkeveien minst 100 000 lysår i diameter.

Under forhold uten for mye lysforurensning kan du se hopen med det blotte øye, men bruk kikkert hvis du vil ha med detaljene.

STJERNEGUIDE

Kl. 23 befinner Messier 3 seg ca. 20 grader oppe mot øst.

©

Hvor og hvornår?

Kl. 23 i dagene omkring nymåne 21. januar står Messier 3 ca. 20 grader over den østlige horisonten litt over den klare stjernen Arcturus. Senere beveger den seg høyere opp og mot sør.

Synlighed

Kulehopen ligger på grensen til hva som er synlig med det blotte øye. Under mørke forhold vil du kunne se den, men ellers må du bruke en kikkert, så vil den trå tydelig fram.

Med et teleskop på 8” ser du individuelt definerte stjerner overalt i hopen unntatt kjernen. Den blir først klar hvis du bruker et instrument på 12” eller større.