Lite Bjørn - Slik finner du stjernebildet

GUIDE TIL STJERNEBILDER: Stjernebildet Lille Bjørn inneholder Nordstjernen og kan ligne en mindre utgave av Karlsvognen. Finn stjernebildet Lille Bjørn med vår stjernebildeguide, og lær mer om himmelen over oss.

Lille bjørn stjernebilde
© Shutterstock

Stjernebildet Lille Bjørn

Stjernebildet Lille Bjørn, på latinsk Ursa Minor, er det 56. største stjernebildet, og derfor et av de mindre på nattehimmelen.

Akkurat som stjernebildet Store Bjørn er historien om Lille Bjørn forbundet med flere myter.

En av mytene handler om nymfen Callisto, som ble forført av Zevs og fikk et barn med ham. Da Zevs' kone Hera oppdaget affæren, forvandlet hun Callisto til en bjørn og forviste henne til skogen.

Her møtte hun etter mange år sin sønn, Arkas, som holdt på å ta livet av henne. Zevs grep imidlertid inn i siste øyeblikk og sendte begge opp på nattehimmelen i form av Store Bjørn og Lille Bjørn.

I en annen myte er Lille Bjørn forbundet med nymfen Ida, som sammen med en annen nymfe, Adrasteia, passer på Zevs i hans første leveår. Zevs' far, titanen Kronos, slukte nemlig alle barna sine fordi et orakel hadde fortalt ham at et av barna hans ville velte ham av tronen.

Zevs ble imidlertid reddet av moren Rhea, som smuglet ham til Kreta, der han ble oppfostret av de to nymfene. Ifølge denne beretningen er Adrasteia Store Bjørn, mens Ida er Lille Bjørn.

Stjernebildet Lille Bjørn inneholder vakker spiralgalakse

Det er flere galakser i stjernebildet Lille Bjørn, inkludert spiralgalaksen NGC 6217.

Den befinner seg 67 millioner lysår fra jorden og er synlig nordvest for stjernen Zeta Ursae Minoris.

Spiralgalakse i stjernebildet Lille Bjørn

Spiralgalaksen NGC 6217 kan ses i stjernebildet Lille Bjørn.

© Shutterstock

Slik finner du stjernebildet Lille Bjørn

I denne oversikten finner du noen av de mest tydelige stjernene i stjernebildet Lille Bjørn.

Lille bjørn stjernebilde

Polaris (α)

Alternativt navn: Nordstjernen og Alpha Ursae Minoris
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Polaris en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 1,98. Polaris er derfor den mest lysende stjernen i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor). Den er også den 50. mest lysende stjernen på hele nattehimmelen.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Gul
Avstand til jorden: 433 lysår

1

Gildun (δ)

Alternativt navn: Delta Ursae Minoris
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Gildun en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 4,36. Gildun er derfor en av de mindre lysende stjernene i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit
Avstand til jorden: 172,2 lysår

2

Epsilon Ursae Minoris (ε)

Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Epsilon Ursae Minoris en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 4,19. Stjernen er derfor den fjerdemest lysende stjernen i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Gul
Avstand til jorden: 303,3 lysår

3

Zeta Ursae Minoris (ζ)

Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Zeta Ursae Minoris en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 4,32. Stjernen er derfor en av de mindre lysende stjernene i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit
Avstand til jorden: 380 lysår

4

Eta Ursae Minoris (η)

Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Eta Ursae Minoris en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 4,95. Stjernen er derfor en av de mindre lysende stjernene i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit/gul
Avstand til jorden: 97,3 lysår

5

Pherkad (γ)

Alternativt navn: Gamma Ursae Minoris
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Pherkad en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 3,05. Pherkad er derfor den tredjemest lysende stjernen i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Blå/hvit
Avstand til jorden: 487 lysår

6

Kochab (β)

Alternativt navn: Beta Ursae Minoris
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Kochab en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 2,08. Kochab er derfor den nest meste lysende stjernen i stjernebildet Lille Bjørn (Ursa Minor).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Oransje
Avstand til jorden: 126 lysår

7
© Shutterstock