Karlsvognen – Slik finner du Karlsvognen

GUIDE TIL STJERNEBILDER: Stjernemønsteret Karlsvognen inngår i stjernebildet Store Bjørn, og det er synlig hele året på den nordlige halvkulen. Finn Karlsvognen med stjernebildeguiden vår og lær mer om himmelen over oss.

Karlsvognen på himmelen
© Shutterstock

Stjernemønsteret Karlsvognen

Karlsvognen er ikke et offisielt stjernebilde. Karlsvognen er en del av stjernebildet Store Bjørn, og de sju klare stjernene utgjør bjørnens bakparti og rygg.

Mens vi i Danmark, Norge og Sverige er noenlunde enige om at stjernene ser ut som en vogn – og at vognen tilhører en viss Karl – vekker mønsteret andre assosiasjoner i resten av verden.

I USA mener de at stjernene danner et stort øsekar (»The Big Dipper»). I Frankrike mener de at det har form som en kasserolle (la casserolle). Og i Finland er det ikke en vogn, men et fiskegarn som åpenbarer seg på nattehimmelen.

Går man enda lenger tilbake i tiden, mente de gamle romere at Karlsvognen bestod av sju okser som trakk en plog etter seg. De gamle egypterne så derimot stjernemønsteret som en flodhest eller en nilbåt for guden Osiris.

Hvem denne Karl bak vognen i stjernebildet Store Bjørn refererer til, er det mange meninger om. Noen tilskriver Karlsvognen til Karl den store, som var hersker over det gamle Frankerriket fram til sin død i år 814.

Andre teorier går på at vognen i virkeligheten tilhører tordenguden Tor. I flere folkeviser blir guden Tor kalt for «Torskarlen», og det er mulig at navnet Tor kan være forsvunnet med tiden, så bare tilnavnet «Karl» forble en del av tittelen på stjernemønsteret.

Karlsvognen har berømt stjernepar

Karlsvognen inneholder det berømte stjerneparet Mizar og Alcor, som ligger tett sammen i midten av stjernebildets vognstang.

I 1650 oppdaget den italienske astronomen Giovanni Riccioli at Mizar var et dobbeltstjernesystem, og omkring år 1900 avslørte forskere at hver av Mizars to deler består av to stjerner.

Mizar er altså et stjernesystem som består av fire stjerner som roterer rundt hverandre.

I 2009 kunne forskere avsløre at Alcor også består av flere stjerner – en stor, klar stjerne og en liten såkalt rød dverg.

Alcor og Mizar inneholder dermed i alt seks stjerner – og fem av dem er antagelig større enn solen.

Karlsvognens stjerner

I Karlsvognen finner vi de to stjernesystemene Mizar og Alcor, som første gang ble identifisert på midten av 1600-tallet. Den gangen trodde man at det var én stor stjerne.

© Shutterstock

Slik finner stjernemønsteret Karlsvognen

Karlsvognen på himmelen

Alkaid (η)

Alternativt navn: Eta Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Alkaid en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 1,86. Alkaid er derfor den tredje klareste stjernen i stjernemønsteret Karlsvognen og i stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Blå
Avstand til jorden: 103,9 lysår

1

Mizar (ζ)

Alternativt navn: Zeta Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Mizar en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 2,23. Mizar er derfor den fjerde klareste stjernen i stjernemønsteret Karlsvognen og i stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Mizar er for det blotte øje tæt på stjernen Alcor. Astronomer omtaler derfor de to som et stjernesystem. Alcor har en meget svagere lysstyrke end Mizar.

Farge: Blå/hvit
Avstand til jorden: 85,81 lysår

2

Alioth (ε)

Alternativt navn: Epsilon Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Alioth en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 1,77. Alioth er derfor den klareste stjernen i stjernemønsteret Karlsvognen og i stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit
Avstand til jorden: 82,55 lysår

3

Megrez (δ)

Alternativt navn: Delta Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Megrez en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 3,31.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farve: Hvit
Avstand til jorden: 80,51 lysår

4

Dubhe (α)

Alternativt navn: Alpha Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Dubhe en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 1,79. Dubhe er derfor blant de klareste stjernen i stjernemønsteret Karlsvognen og i stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major).

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit/gul
Avstand til jorden: 122,090 lysår

5

Merak (β)

Alternativt navn: Beta Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Merak en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 2,37.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit
Avstand til jorden: 79,75 lysår

6

Phecda (γ)

Alternativt navn: Gamma Ursae Majoris
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Phecda en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 2,448.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvit
Avstand til jorden: 83,18 lysår

7
© Shutterstock