Føllet- Slik finner du stjernebildet Føllet

GUIDE TIL STJERNEBILDER: Stjernebildet Føllet er et lite stjernebilde som ligger mellom stjernebildene Pegasus og Delfinen. Føllet er best synlig i september på den nordlige halvkule. Finn Føllet med vår stjernebildeguide og lær mer om himmelen over oss.

Sjernebilledet Føllet på himlen
© Shutterstock

Stjernebildet Føllet

Stjernebildet Føllet er det nest minste stjernebildet etter stjernebildet Crux, korset. Føllet være et lite stjernebilde på den nordlige halvkulen, klemt inne mellom stjernebildene Delfinen og Pegasus.

Føllet er lett gjenkjennelig ved fire stjerner som danner en uregelmessig firkant. Stjernebildet lyser klarest i september.

Selv om Føllet ikke har noen klare stjerner, var stjernebildet blant de 48 første stjernebildene dokumentert av den greske astronomen og matematikeren Hipparkos i stjernekatalogen hans fra omkring år 135 f.Kr.

I gresk mytologi assosieres Føllet med den raske Keleris, som var i familie med den ikoniske hesten med vinger, Pegasus. Da denne seksjonen av stjerner kommer fram før Pegasus, kalles Føllet ofte «Den første hesten».

Andre myter fra antikken sier at Føllet var den hesten som ble sprang ut av havgudens Poseidons trefork under et oppgjør med Athene.

Man skal ikke skue Føllet på hårene

På avstand virker Føllet som en parentes blant de 88 andre stjernebildene. Men zoomer man inn på det lille stjernebildet, er det mye å finne.

Føllets største stjerne, Kitalpha, er for eksempel ni ganger større enn vår egen sol og sender ut 50 ganger så mye lys. Navnet på stjernen stammer fra det arabiske qit’a (t) al-faras, noe som betyr «en del av hesten».

Den nest klareste stjernen i Føllet heter Delta Equulei og er et såkalt binært stjernesystem. Binære stjernesystemer består av to stjerner som er forbundet til hverandre via tyngdekraften.

De to stjernene i Delta Equulei er en blå dvergstjerne og en gul stjerne, som går i bane rundt hverandre om lag hvert femte år.

Stiller man inn teleskopet veldig skarpt, kan man ane stjernen HD 200964, som har to eksoplaneter i bane rundt seg.

Planeten tettest på stjernen er nesten dobbelt så stor som Jupiter, mens den fjernere eksoplaneten er omkring Jupiters størrelse. De to eksoplaneter bruker henholdsvis 614 og 825 dager på en runde rundt stjernen.

Spiralgalakse i stjernebilledet Føllet

Spiralgalaksen NGC7015 ligger i stjernebilledet Føllet omkring 203 millioner lysår væk. Galaksen blev første gang opdaget af den franske astronom Édouard Stephan den 29. september 1878.

© Göran Nilsson & The Liverpool Telescope

Slik finner du stjernebildet Føllet

Sjernebilledet Føllet på himlen

Kitalpha (α)

Alternativt navn: Alpha Equuleus
Lysstyrke: Fra jorden har stjernen Kitalpha en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 4,1. Kitalpha er den klareste stjernen i stjernebildet Føllet.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Blå
Avstand til jorden: 186 lysår

1

Beta Equuleus (α)

Alternativt navn: 10 Equulei
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Kitalpha en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 5,15.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Blå
Avstand til jorden: 133 lysår

2

Pherasauval (δ)

Alternativt navn: Delta Equulei
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Pherasauval en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 4,49. Pherasauval er et binært stjernesystem bestående av to massive stjerner.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Blå og gul
Avstand til jorden: 60 lysår

3

Gamma Equulei (γ)

Alternativt navn: 5 Equulei
Lysstyrke: Fra Jorden har stjernen Gamma Equulei en lysstyrke - eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse - på 4,7. Gamma Equulei er en dobbeltstjerne i den nordligste del av stjernebildet Føllet.

Den tilsynelatende størrelsesklassen er et astronomisk klassifiseringssystem som angir hvor lyssterke himmellegemer er for det blotte øye fra jordens overflate.

Farge: Hvid
Avstand til jorden: 118 lysår

4
© Shutterstock

Kan du finne Nordstjernen? Bruk vår guide og finn den ikoniske stjernen på nattehimmelen.