Stjernebilder

Stjernebilder på nattehimmelen

Stjernebilder styrte kalender og navigasjon

Stjernebilder er navngitte grupper av stjerner innen et avgrenset område. Stjernebilder illustreres ofte med linjer som forbinder stjernene i et karakteristisk mønster. Man kan noen ganger se at stjernebilder avbildes ulikt, og det skyldes at det ikke er noen offisielle retningslinjer på området. Det er imidlertid fast hvilke stjerner som er i stjernebildenes områder. Nattehimmelens stjernebilder er navngitt etter mytologiske karakterer, dyr, mennesker og objekter, der mange har opphav i gresk og romersk mytologi. Stjernebildene ble den gangen brukt til å holde orden på kalenderen og navigere etter. Les mer om stjernebildene, historiene bak og hvordan du finner dem i våre artikler.

Hvor mange stjernebilder finnes det?

Den internasjonale astronomiske union (IAU) publiserte i 1930 en liste med 88 offisielle stjernebilder. De fleste stjernebildene stammer fra antikken, mens er mer moderne, fra 1500-1700-tallet.

Alle de stjernebildene som er å finne i den greske astronomens Klaudios Ptolemaios’ stjernekatalog har blitt offisiellt anerkjent – bortsett fra en. Det gamle og enorme stjernebildet Argos Navis var så stort at det ble delt i tre – Akterstavnen, Kjølen og Seilet.

Stjernebildet Akterstavnen er en del av Argos Navis

© Shutterstock

Hvilke stjernebilder kan man se hele året?

Jordens rotasjon om egen akse og reisen rundt om solen innebærer at stjernene og stjernebildene beveger seg – både gjennom en natt og gjennom året. Derfor er det også noen stjernebilder som er årstidsbestemte og som bare er synlige fra den nordlige eller sørlige halvkulen på bestemte tider av året.

Det er imidlertid noen stjernebilder man kan se hele året rundt. På den nordlige halvkulen gjelder det stjernebildene Kassiopeia, Cepheus, Dragen, Store Bjørn og Lille Bjørn, mens det på den sørlige halvkulen gjelder stjernebildene Kjølen, Kentauren og Sydkorset.

Stjernebildene er synlige hele året fordi de består av såkalte cirkumpolare stjerner. Det innebærer at stjernebildene er tett på enten det nordlige eller det sørlige sentret for himmellegemenes bevegelse – også kalt himmelpolene.

Stjernebildet Kassiopeia er synlig hele året på den nordlige halvkulen

© Shutterstock

Hvilket stjernebilde er Sirius med i?

Himmelens klareste stjerne er stjernen Sirius, som også går under navnet hundestjernen, ettersom den er en del av stjernebildet Store Hund. Sirius ser ofte ut som om den blinker i ulike farger. Det skyldes jordens atmosfære som hele tiden er i bevegelse, bøyer det lyset som reiser gjennom den. Derfor blinker alle stjerner. Sirius gjør det bare mer åpenlyst på grunn av størrelsen.

Stjernen Sirius er himmelens klareste

© Shutterstock
Side 1 / 3