NASA

Sørlige stjernetåker kommer på besøk

Juli 2022: Mesteparten av året er de fargestrålende stjernetåkene Lagunetåken og Trifidtåken bare synlige fra sørlige breddegrader, men nå har du en mulighet til å se de kosmiske kunstverkene – og du trenger ikke annet enn en vanlig kikkert.

Den er litt over 4000 lysår unna, men du kan se den med en helt vanlig kikkert. Lagunetåken er enorm – om lag 110 lysår på tvers – og den er en opplagt severdighet om sommeren – den eneste tiden på året da tåken kan ses fra den nordlige halvkule.

Rett over Lagunetåken kan du også se den noe mindre Trifidtåken. De to stjernetåkene inneholder begge såkalte emisjonståker – altså gasskyer som blir truffet av stråling fra stjerner i nærheten og deretter skiller ut fargerikt lys, særlig rødt lys.

Fargene er bare synlige med et teleskop, men tåkene kan ses i svart-hvit med en kikkert eller faktisk med det blotte øye.

Lagunetåkens form skyldes fremfor alt en enkelt stjerne i midten av tåken . Stjernen som kalles Herschel 36, skinner om lag 200 000 ganger kraftigere enn solen, og den kraftige strålingen har blåst gigantiske hull i tåken.

Bak fenomenet: Atomer leverer fargerikt lysshow

Ultrafiolett stråling fra stjerner spalter atomer i Lagunetåken. Når atomene blir gjendannet, skiller de ut fargerik stråling.

Atomer leverer fargerikt lysshow

Ultrafiolett stråling rammer hydrogenatomer

Lagunetåken består hovedsakelig av hydrogenatomer. Stjernene skiller ut kraftig ultrafiolett stråling som treffer hydrogenatomene.

Atomer leverer fargerikt lysshow

Hydrogenatomene splittes i protoner og elektroner

Strålingen er sterk nok til å spalte et hydrogenatom til et positivt ladet proton (rødt) og et negativt ladet elektron (blått).

Atomer leverer fargerikt lysshow

Protoner og elektroner søker hverandre igjen

Protonet og elektronet finner sammen igjen, men elektronet befinner seg lenger fra protonet enn det gjorde i det opprinnelige atomet.

brintatom, lys

Elektroner gir fra seg rødt lys

Elektronet hopper tilbake til sin opprinnelige plass tett på protonet. Hoppet frigir energi i form av rødt lys.

GUIDE TIL LAGUNE- OG TRIFIDTÅKENE

Lagunetågen og Trifidtågen
© Jesper Grønne

HVOR OG NÅR?

Mellom kl. 22 og 23 den 16. august er himmelen mørk nok til at du kan se Lagunetåken og Trifidetåken. De står lavt på himmelen – mindre enn ti grader over horisonten i sør.

SYNLIGHET?

Du må finne et mørkt sted skjermet fra kunstige lyskilder og med fritt utsyn til den sørlige horisonten. La øynene venne seg til mørket i 15 minutter, slik at de blir mer lysfølsomme.

Rundt midnatt retter du kikkerten mot sør. Løft langsomt blikket fra horisonten, og du vil få øye på to tåkete, hvite flekker – Lagunetåken og Trifidetåken.