Shutterstock

Solstormer gir fargerikt lysshow høyt oppe i jordas atmosfære

STJERNEGUIDE: Solstormer sender ut en bølge av partikler som treffer jordas magnetfelt og får atmosfæren til å lyse opp i alle regnbuens farger. Du kan oppleve det vakre nordlyset i store deler av Nord-Europa.

Om solstormer

Jordas magnetfelt redder livet vårt hver eneste dag. Det fungerer som et gigantisk skjold som får skadelig stråling fra sola og universet til å prelle av.

Sammenstøtene med magnetfeltet kan i noen tilfeller bli synlig fra jorda i form av sør- eller nordlys.

Fenomenet oppstår når solstormer sender en bølge av partikler mot jorda. Partiklene skyver på magnetfeltets feltlinjer og framprovoserer en strøm av ladde partikler i jordas atmosfære.

Øyet er mest følsomt for de grønne fargene på nattehimmelen, og nordlyset fremstår derfor mer grønnlig enn det er.

© Jesper Grønne, Hvadihimlen.dk

Strømmen skaper spenningsforskjeller på flere hundre tusen volt mellom atmosfærens natt- og dagside.

Hvis strømmen avbrytes av lokale forhold, kan det skje en kortslutning, som får partiklene til å bevege seg mot jordas poler via feltlinjene. Partiklene kolliderer med oksygen- og nitrogenatomer omkring 90–400 kilometer over bakken og sender ut farget lys.

Guide til solstormene

Nordlys vil du som regel se i nordlig retning.

© Jesper Grønne, hvadihimlen.dk

HVOR OG NÅR?

Nordlys kan du oppleve hele vinteren og i det meste av Nord-Europa når nordlysaktiviteten er ekstra høy. Du kan holde øye med det på blant annet www.gi.alaska.edu under Aurora Forecast.

SYNLIGHET?

Hold øye med været i nordlig retning. I klart vær kan du se nordlys som er flere hundre kilometer lenger mot nord. Velg et sted med fritt utsyn mot nord – gjerne litt høyt i landskapet.

Vil du ta bilder, trenger du et stativ. Bruk normalobjektivet eller en vidvinkel, og still inn manuelt fokus, blender 4–8, en lukkertid på 5–20 sekunder og kameraets selvutløser.