Shutterstock

Nyoppdaget komet viser seg for første og eneste gang

Kometen C/2017 T2 PanSTARRS suser forbi jorda for første og eneste gang 26. desember. Den nyoppdagede komet lyser så kraftig at du bare trenger en kikkert for å se den.

Om C/2017 T2 PanSTARRS

Ingen som lever i dag, vil få sjansen til å se kometen C/2017 T2 PanSTARRS igjen. Den ble oppdaget så sent som 2. oktober 2017.

Som de fleste andre kometene stammer kometen fra Kuiperbeltet litt utenfor planetenes baner, men sammenstøt og tyngdekraft fra planetene kan få dem til å skifte bane, slik at de havner inn i det indre solsystemet.

Noen fanges i en kort bane omkring sola og Jupiter, mens andre, som denne, får en svært avlang bane, som med mange års mellomrom sender kometen inn omkring sola og i dette tilfellet hele veien forbi jorda.

Kometen kommer så tett på jorda at vi i desember 2019 kan se halen kun ved bruk av en vanlig kikkert.

Den er lettest å se ved nymåne 26. desember, men den vil bli litt mer lyssterk i det første halvåret av 2020, da den nærmer seg sola.

Guide til C/2017 T2 PanSTARRS

Ingen som lever i dag, vil få sjansen til å se den nyoppdagede kometen C/2017 T2 igjen.

© Shutterstock

HVOR OG NÅR?

  1. desember er det nymåne, det vil si mørk himmel og gode forhold til å se kometen. Finn et mørkt sted uten forstyrrende lys fra bygninger og trafikk.

SYNLIGHET?

Kometen befinner seg omkring 75 grader oppe på himmelen i østlig retning, nesten loddrett oppe, og litt nord for stjernen Mirfak. På slutten av desember vil den vandre mot vest.

Rett kikkerten mot øst og pek den deretter loddrett opp. La den langsomt gli ned mens du leter litt fra side til side. Da vil du se en lysende, avlang flekk – det er kometen C/2017 T2.