Shutterstock
Nordstjernen på himmelen

Nordstjernen- Slik finner du Nordstjernen

Nordstjernen er en av de mest ikoniske stjernen på den nordlige halvkulen. Men visste du at Nordstjernen ikke er én stjerne, og at tittelen som Nordstjerne går på rundgang?

Nordstjernen

Stjernen Polaris er også kjent som Nordstjernen, men slik vil det ikke fortsette.

Navnet Nordstjernen er nemlig ikke knyttet til en bestemt stjerne, men til den stjernen som er tettest på himmelens nordpol. For tiden ligger Polaris – den nåværende nordstjernen – om lag én grad fra himmelens nordpol. Men siden jordens rotasjonsakse forskyver seg i en sirkelbevegelse, endrer bildet seg langsomt.

Om 100 år vil avstanden bare være en halv grad, mens Polaris om flere tusener år vil ha flyttet seg et godt stykke vekk fra sin nåværende posisjon. I år 13727 vil Nordstjernen for eksempel være den kraftige stjernen Vega som kan finnes i stjernebildet Lyren.

Stjernenes skiftende posisjon betyr også at Polaris ikke alltid har vært Nordstjernen. I antikken var Nordstjernen stjerne Thuban i stjernebildet Dragen.

Takket være plasseringen har Nordstjernen blitt brukt til å navigere etter siden vikingtiden.

Den muligheten har man ikke hatt på den sørlige halvkulen, der det ikke er noen markante stjerner nær himmelens sørpol.

Slik finner du Nordstjernen

Nordstjernen er den klareste stjernen i stjernebildet Lille Bjørn, og derfor kan du finne Nordstjernen ved å finne stjernebildet.

Lille Bjørn minner om stjernemønsteret Karlsvognen, ettersom det også har form som en vogn med en form for håndtak. De skiller seg imidlertid fra hverandre på flere punkter.

Lille Bjørn er for eksempel alltid på hodet i forhold til Karlsvognen, og de to stjerneformasjonenes håndtak går motsatt av hverandre. Dessuten er Lille Bjørn mye svakere på nattehimmelen, og derfor er det bare Nordstjernen som for alvor lyser opp.

Nordstjernen befinner seg i stjernebildet Lille Bjørn

Nordstjernen finnes i stjernebildet Lille Bjørn. Siden stjernebildet bare er det 56. største på himmelen, kan det imidlertid være vanskelig å lokalisere det og finne Nordstjernen.

© Shutterstock

Hvis du ikke kan se stjernebildet Lille Bjørn, kan du finne Nordstjernen ved å lokalisere bakenden av Karlsvognen – altså den motsatte enden av Karlsvognens håndtak.

De to stjerneformasjonene er nemlig ganske tett på hverandre, og hvis du trekker en rett linje fra Karlsvognens bakerste to stjerner, vil du treffe Nordstjernen.

Nordstjernen i forhold til Karlsvognen

Nordstjernen, Polaris, finner du i en rett linje fra Karlsvognens bakende.

© Shutterstock

Nordstjernen består av flere stjerner

Nordstjernen Polaris ligner en enkelt stjerne på himmelen, men den består faktisk av flere stjerner.

I en kikkert kan man se den lyssterke hovedstjernen Polaris A og den noe svakere ledsagerstjerne Polaris B. Det var den britiske astronomen William Herschel som i 1780 gjorde den oppdagelsen.

I 1929 viste det seg at Polaris A også er en dobbeltstjerne, og i 2005 ble ledsagerstjernen Polaris Ab for første gang foreviget av romteleskopet Hubble.

Avstanden mellom Polaris A og Polaris B er 18 astronomiske enheter. Det er noenlunde den samme avstanden som fra solen til Uranus.

Nordstjernen – Polaris A og Polaris Ab

Fra jorden har Polaris A en lysstyrke – eller en såkalt tilsynelatende størrelsesklasse – på 1.88. Polaris Ab (rød sirkel) har en tilsynelatende størrelsesklasse på 9,20. Den er derfor mye svakere enn Polaris A.

© NASA, ESA, N. Evans (Harvard-Smithsonian CfA), and H. Bond (STScI)