NASA/Shutterstock

Krigerens belte står klart på himmelen

Desember 2022: Orions ikoniske belte består av tre klare stjerner – eller? Vi gir deg guiden til det velkjente stjernebildet på en helt ny måte.

Om Orions belte

Akkurat nå lyser tre unge stjernesystemer kraftig på himmelen, nemlig Alnitak, Alnilam og Mintaka, som til sammen utgjør stjernebildet Orions belte. Nesten alle de ni stjernene er blå – og derfor forholdsvis unge.

Jo yngre en stjerne er, jo varmere brenner den, noe som gir et mer blålig skjær. Antagelig er alle stjernene dannet for bare fire til ti millioner år siden.

Eldre stjerner – for eksempel solen, som er 4,5 milliarder år gammel – brenner svakere og lyser derfor med et mer gult skjær.

Bak fenomenet: Beltet består av mange stjerner

Ved første øyekast består Orions belte av bare tre stjerner, men massen er så stor at de har trukket til seg mindre stjerner.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Alnitak

Alnitaks største stjerne er en blå superkjempe, hele 20 ganger større enn sola, som har to mindre stjerner i bane rundt seg.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Alnilam

Alnilam er 50 ganger så tung som sola, og i motsetning til de andre medlemmene av Orions belte består den bare av én stjerne.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Mintaka

Mintaka består av hovedstjernen og fire unge stjerner. Den ene unge stjernen brenner så kraftig at den er hvitglødende.

Alle stjernene i Orions belte er antagelig skapt i stjernetåken Oriontåken, som befinner seg et stykke lenger sør på himmelen. Men omkring stjernesystemet Alnitak befinner det seg også en stjernetåke, nemlig Flammetåken.

Der fødes det fortsatt nye stjerner. Faktisk inneholder stjernetåken flere hundre unge stjerner. Orions belte ligger et sted mellom 700 og 1300 lysår fra jorden – bare én hundredel av Melkeveiens diameter – noe som astronomisk sett er rett i nabo-laget. Stjernebildet lyser derfor så kraftig på nattehimmelen at du godt kan se det med det blotte øye.

Guide til Orions belte

Orions bælte stjernehimlen
©

HVOR OG NÅR?

Hvis du den 15. desember kikker mot sør-sørøst klokken 22, kan du se de tre stjernesystemene som utgjør Orions belte omkring 25 grader over horisonten.

SYNLIGHET?

Du kan fint se Orions belte med det blotte øye, siden objektene står lysende klart midt i det enorme stjernebildet. Særlig Mintaka skinner klart på nattehimmelen.

Med en kikkert vil stjernene stå mye klarere fram på himmelen, og du vil lettere kunne se detaljene rundt omkring beltet, blant annet stjernetåken omkring Alnitak.