Shutterstock
Kjempestjerne

Kjempestjerne avslører solas skjebne

Hele mai 2022: Kjempestjernen Arcturus lyser over 100 ganger kraftigere enn solen, og diameteren er 25 ganger større. Men den røde giganten røper hemmeligheten om vår egen dystre framtid.

Om Arcturus

Arcturus lyser over 100 ganger kraftigere enn sola og er den klareste stjernen på den nordlige nattehimmelen.

Stjernen er synlig i juni, selv om sola gjør at himmelen er ganske lys gjennom hele natten.

Selv om Arcturus er 25 ganger større enn sola, og overflaten er flere tusen grader kaldere, så har de to stjerner mye til felles.

Arcturus avslører hvordan sola kommer til å se ut om fire til fem milliarder år. Da har sola, akkurat som Arcturus, brukt opp hydrogendrivstoffet i kjernen og har begynt å fusjonere tyngre grunnstoffer.

Bak fenomenet: Kjemper skaper tunge stoffer

Sola er en ung stjerne av moderat størrelse. Når stjerner blir gamle, eser de ut og danner tyngre stoffer. De største danner de tyngste stoffene.

I begynnelsen av et stjerneliv vil det letteste grunnstoffet, hydrogen, bil til helium i kjernen.

Etter flere milliarder år blir stjernen en rød kjempe. Helium blir til blant annet karbon og oksygen i kjernen.

Noen stjerner vokser til røde superkjemper. De danner nå tyngre stoffer som natrium, silisium og kalsium.

Stjernen er nå over 100 ganger større enn opprinnelig, og den danner grunnstoffer som jern og nikkel i kjernen.

De største stjernene kollapser og eksploderer. Da dannes de grunnstoffene som er tyngre enn nikkel.

Samtidig vil sola vokse til opp mot 100 ganger sin opprinnelige diameter, og temperaturen i kjernen vil stige fra 15 til 100 millioner grader.

Arcturus gir oss et innblikk i framtiden til sola og solsystemet, men den store stjernen er langsomt på vei til å forsvinne i mørket.

Om bare 4000 år vil Arcturus begynne å bli gradvis mindre synlig fra jorda, fordi banen er vinkelrett på vår galakses spiralarm og dermed også på jordas retning.

Med en fart på 122 km/s i forhold til jorda vil Arcturus forsvinne helt for oss om noen millioner år.

Guide til Arcturus

© Stellarium

Hvor og hvornår?

Du kan peke ut Arcturus ved å følge en linje som forlenger vognstangen i stjernebildet Karlsvognen et stykke nedover til venstre på himmelen. Hvis den er vanskelig å få øye på, så prøv eventuelt med en kikkert.

Synlighed?

Ved midnatt finner du Karlsvognen høyt oppe på himmelen mot vest. Arcturus er midt på himmelen, om lag 50 grader over horisonten mot sør.

Visuelt får du den beste opplevelsen i timen etter midnatt, da den lyse vårhimmelen er mørkest. Det er lettest å se Arcturus først eller i slutten av mai, da månens lys forstyrrer minst mulig.