Kan man se stjerner om dagen fra bunnen av en brønn?

Jeg har hørt at man kan se stjerner om dagen fra bunnen av en brønn. Er det sant?

Flot stjernehimmel om natten
© Shutterstock

Det er helt korrekt – men riktignok bare noen få av de klareste stjernene og planetene.

Hvis vi ser på himmelen i dagslys, er det umulig å skille lyspartikler som tilhører en bestemt stjerne (signalet), fra partikler som tilhører den tilfeldig varierende bakgrunnen (støyen). I praksis betyr det at svake signaler fra en stjerne går i ett med bakgrunnen.

Men begrensningen kan vi omgå ved å endre forholdet mellom signal og støy – ved å gå ned på bunnen av en brønn, eller også ved å betrakte himmelen gjennom et teleskop eller for den saks skyld bare gjennom et papprør.

Les mer om hvordan stjerner oppstår.