Shutterstock

Kan det virkelig stemme at stjernene blinker?

Sett fra jorden ser det ut som alle stjerner blinker. Men i virkeligheten er det ikke stjernerne som blinker - årsaken er i stedet den urolige atmosfæren.

Astronomene kjenner bare til noen få stjerner som faktisk blinker, nemlig de såkalte variable stjernene.

Årsaken til at stort sett alle stjerner ser ut til å blinke når vi ser dem fra jorda, finner vi i atmosfæren.

Små linser bryter lyset

Lufta over oss er aldri helt i ro, men inneholder hele tiden uendelig mange små virvler og bobler, som for eksempel skyldes små temperaturforskjeller og forstyrrelser fra ting i bevegelse som fugler, fly og vind.

Til sammen skaper forstyrrelsene mikroskopiske forskjeller i tetthet.

Forskjellene fungerer som små linser som bryter lys på vei ned gjennom atmosfæren.

Vi kjenner fenomenet i et mer ekstremt format over en sommervarm asfaltvei, der lysbrytningen blir veldig tydelig.

Tykk luft forstyrrer stjernelys

En stjernes blinking blir mer og mer framtredende jo lavere mot horisonten den står. Årsaken er at lyset må bruke mer tid på å passere gjennom atmosfæren.

Shutterstock

Lys fra en stjerne loddrett over deg har en kort tur gjennom atmosfæren. Stjernen står derfor rolig på himmelen, med en svak blinking.

Shutterstock

Lys fra en stjerne tett på horisonten har en lang vei gjennom atmosfæren. Lyset fra stjernen er derfor urolig, med en kraftig blinking.

Shutterstock

Konstante fargeskift oppfattes som blinking

Sett fra jorda er stjerner bare bitte små, punktformede lyskilder. Derfor kan selv de mikroskopiske linsene i atmosfæren effektivt bryte lyset.

Det innebærer at det hele tiden er ulike farger av stjernens lys som når oss. Effekten av det løpende fargeskiftet av lyset fra den enkelte stjernen er det vi oppfatter som blinking.

Jo mer lysklar en stjerne er, jo mind­re påvirker brytingen lyset den, og jo mindre blinker den.

Det samme gjelder planeter som Venus og Mars. Lysstrålene fra planetene er så brede at de små atmosfæriske linsene ikke forstyrrer dem.

Kan du finne Nordstjernen? Bruk vår guide og finn den ikoniske stjernen på nattehimmelen.

© Shutterstock

Fang fargeskiftene i stjernelyset

Ved hjelp av et speilreflekskamera med en kraftig zoomlinse kan du bevise at stjernenes blinking skyldes fargeskift.

Utført korrekt er resultatet en mangefarget strek der lyset er brutt i ulike bølgelengder.

På dette fotografiet er streken helt rett og jevn, siden det er tatt med et kamera med motor.

SLIK GØR DU:

Still kameraet på et stativ eller et flatt underlag. Rett det mot en stjerne tett på horisonten.

Bruk maksimal zoom og sett lukkertiden til for eksempel 10 eller 20 sekunder.

Beveg kameraet veldig langsomt, slik at stjernen beveger seg fra den ene til den andre siden av bildefeltet på den tiden lukkeren er åpen.