Jesper Grønne

Jordas skygge skaper en delvis blodmåne

STJERNEGUIDE: Månen blir delvis badet i et rødt skjær 10. januar. Da står jorda, sola og månen på en nesten rett linje, noe som farger deler av månen rød når den beveger seg inn i jordas halvskygge.

Om blodmånen

Måneformørkelser kommer – akkurat som solformørkelser – i flere varianter. Ved en total måneformørkelse står jorda, sola og månen på rett linje, med jorda i midten, og månen framstår i rødt – fenomenet kalles blodmåne.

  1. januar står ikke himmellegemene på en helt rett linje, og formørkelsen er derfor bare delvis.

Da beveger månen seg inn i jordas halvskygge, der lyset fra sola ikke i samme grad bøyes av i jordas atmosfære, og dermed får ikke månen samme blodrøde skjær som under en total måneformørkelse.

Ved en delvis måne­formørkelse beveger månen seg inn i jordas halvskygge, og berører bare helskyggen. Derfor lyser dele av månen opp i et rødt skjær, i motsetning til ved en full blodmåne, som på bildet.

© Shutterstock

Månen berører imidlertid fortsatt jordas helskygge, noe som er den som direkte skygger for sola, og får omkring klokken 18.30 et rødlig skjær i nederste høyre del, som langsomt vokser seg større fram mot 20.30, da månen igjen beveger seg ut av skyggen.

Guide til blodmånen

© Stellarium

HVOR OG NÅR?

Vil du se formørkelsen skride fram, så ta en titt på månen klokken 18.30 og deretter med jevne mellomrom fram til klokken 20.30. Da vil skyggen innta månen og så trekke seg tilbake.

SYNLIGHET?

Når formørkelsen går i gang, kan du finne månen i østlig retning, om lag 20 grader over horisonten. I løpet av kvelden beveger den seg langsomt oppover i sørlig retning.

Med en kikkert eller et lite teleskop vil du kunne se mange flere detaljer på månens overflate, og du vil kunne se forskjellen i lysstyrke fra den ene siden av månen til den andre.