Hvordan vet man hva stjernene består av?

Det går jo ikke an å sende opp sonder og ta prøver av stjernene, så hvordan vet man da hva stjernene består av?

Mange stjerner i galaksen
© Shutterstock

Siden 1857 har fysikerne benyttet en metode som kalles spektralanalyse for å bestemme sammensetningen av stjernenes ytre lag. Metoden tar utgangspunkt i at lyset sendes ut fra stjernens indre ugjennomsiktige lag, og at det på sin vei mot Jorden må passere gjennom stjernens atmosfære. Der vil hvert eneste stoff som innehar gassform, enten det er snakk om et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse, absorbere et helt bestemt sett bølgelengder.

Lys med nettopp disse bølgelengdene, som er typiske for det aktuelle stoffet, når derfor ikke frem til forskernes teleskoper. Når lyset fra stjernen sendes gjennom et prisme, oppstår det et spekter, altså en presentasjon av lysets samtlige farger (bølgelengder). Dette spekteret, som ligner fargene i en regnbue, er kontinuert, bortsett fra de mørke linjene i bølgelengdene der et stoff i stjernens ytterlag har absorbert den elektromagnetiske strålingen.

Når man analyserer stjernelysets såkalte absorpsjonsspekter, vil plasseringen av de mørke linjene gi et entydig svar om sammensetningen av stjernens atmosfære.

Les mer om hvordan stjerner oppstår.