Shutterstock

Hvilken stjerne er den største?

Den hittil største stjernen som er sett, er mellom 1800 og 2100 ganger større enn Solen.

Den røde hypergiganten VY Canis Majoris er det største stjernen som er observert til nå. Den er mellom 1800 og 2100 ganger så stor som Solen. Hadde den tatt Solens plass i solsystemet, ville den ha slukt alle de indre planetene.

Giganten avgir kraftig lys – cirka 500 000 ganger kraftigere enn Solen. Den er å finne i stjernebildet Store hund, men trass i størrelsen og lysstyrken kan vi ikke se den med det blotte øye. Den befinner seg nemlig 4900 lysår unna oss.

Kan du finne Nordstjernen? Bruk vår guide og finn den ikoniske stjernen på nattehimmelen.

Stjernen oppsto da en enorm gassky trakk seg sammen. Trykket og temperaturen steg inntil hydrogen begynte å fusjonere. En varm blåaktig kjempestjerne med en masse på 30–40 ganger Solens masse oppsto, men en så tung stjerne lever hardt og dør ung.

Etter noen millioner år tok hydrogenet i stjernens indre slutt, og i stedet var det helium som begynte å fusjonere. Stjernen svulmet opp, overflaten kjølnet, og den ble til den røde hypergiganten som vi kan observere i dag.

Den enorme størrelsen gjør stjernen svært ustabil, og med noen tusen års intervaller kvitter den seg med store mengder materie. I løpet av nye 500 000 år vil VY Canis Majoris eksplodere som en supernova, og alt som blir igjen da, er en nøytronstjerne eller et svart hull.

Les mer om hvordan stjerner oppstår.