Hva er en planetarisk tåke?

På tross av navnet har ikke planetarisk tåke noe med planeter å gjøre, det er en gassky som frastøtes av en liten eller mellomstor døende stjerne.

Cat's eye nebula

Navnet antyder noe med planeter, men en planetarisk tåke er bare en gassky som frastøtes av en liten eller mellomstor døende stjerne.

Stjerner lyser fordi hydrogenet i kjernen fusjonerer til helium og avgir store energimengder. Når en stjerne har brukt opp alt hydrogenet i kjernen, begynner heliumet å fusjonere, slik at stjernen svulmer opp og blir til en pulserende rød kjempe. Men etter få millioner år vil denne formen for fusjon også opphøre fordi heliumet, som var drivstoffet, også er oppbrukt. Stjernens indre bryter sammen, og den ender som en liten hvit dvergstjerne som fortsatt lyser fordi den er varm, mens energiproduksjonen er opphørt.

På veien mot undergangen kvitter stjernen seg med mye materie i gassform, og disse gassene er det som blir til en planetarisk tåke. Strålingen fra den hvite dvergstjernen får gassene til å lyse. Men gassene sprer seg raskt, og etter titusener av år er tåken ikke lenger synlig. Solen vil trolig ende som en planetarisk tåke når den brenner ut om cirka fem til seks milliarder år.