Hva er en nøytronstjerne?

En nøytronstjerne er – som navnet tilsier – en stjerne bygd opp av nøytroner. Nøytronstoffets tetthet er så stor at den tilsvarer en supertanker presset sammen til et knappenålshode. På tross av at diameteren gjerne ligger på rundt tyve kilometer, vil en nøytronstjerne ofte inneholde to–tre ganger så mye masse som Solen. Man tror at nøytronstjerner er det som blir igjen når en vanlig stjerne avslutter sitt liv som supernova. I en supernovaeksplosjon fjerner stjernen først de ytre lagene, og dermed oppstår det en uhyre kompakt stjerne av den typen som kalles hvit dverg.

Hvid dværg i rummet
© Shutterstock

En nøytronstjerne er – som navnet tilsier – en stjerne bygd opp av nøytroner. Nøytronstoffets tetthet er så stor at den tilsvarer en supertanker presset sammen til et knappenålshode. På tross av at diameteren gjerne ligger på rundt tyve kilometer, vil en nøytronstjerne ofte inneholde to–tre ganger så mye masse som Solen. Man tror at nøytronstjerner er det som blir igjen når en vanlig stjerne avslutter sitt liv som supernova. I en supernovaeksplosjon fjerner stjernen først de ytre lagene, og dermed oppstår det en uhyre kompakt stjerne av den typen som kalles hvit dverg. På et tidspunkt passerer den hvite dvergen en kritisk grense for sin størrelse, og da kollapser den. Under sammenbruddet presses stoffet så mye sammen at elektronene tas opp i protonene i atomkjernene, og for hvert slikt opptak dannes det et nøytron. En nøytronstjerne kan derfor også oppfattes som én gigantisk atomkjerne som utelukkende består av nøytroner. Av den ekstreme tettheten kan man samtidig se hvor tett stoffet er i en atomkjerne. Nøytronstjerner er vriene å observere fordi de er så små. Men ofte kan de påvises i kraft av at de sender ut stråling i form av pulser, omtrent som et fyrtårn. Utsendelsen av stråling henger sammen med stjernens rotasjon, som kan være på flere hundre omdreininger per sekund.