NASA

Hva er en 4D-stjerne?

En teori går ut på at universet oppsto da en firedimensjonal stjerne døde. Men hva er egentlig en 4D-stjerne?

Ifølge big bang-teorien skapte en kosmisk eksplosjon hele universet vårt fra en såkalt singularitet – et punkt uten noen fysiske dimensjoner.

I 2013 foreslo tre teoretiske fysikere fra University of Waterloo i Canada derfor en alternativ skapelsesteori: Teorien gikk på at universet oppsto da en firedimensjonal stjerne – fra et univers med fire romlige dimensjoner – døde.

En slik 4D-stjerne ville falle sammen til et svart hull med en overflate som har tre romlige dimensjoner, noe som ifølge teorien utgjør hele det universet vi kan observere.

Ifølge en fysisk teori er universet overfladen på et firedimensionelt sort hul.

© PL_Caltech/NASA

Det er umulig å visualisere ekstra romlige dimensjoner, men de kan beskrives matematisk.

Teorien om 4D-stjernen passer imidlertid ikke så bra med observasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålingen, noe som er en sterk indikasjon på at big bang-teorien stemmer.