Gåtefull stjerne blunker på nattehimmelen

September 2022: Akkurat nå danser to giganter med hverandre på nattehimmelen og skaper et blinkende lysshow som du kan følge med det blotte øye.

Om Algol

Akkurat nå kan du se stjernen Algol blunke i natten. Hver 69. time faller stjernens lysstyrke til bare 30 prosent av det normale nivået, og ti timer senere er den igjen på full styrke.

Navnet Algol betyr demonen på gammelarabisk, og oppførselen har plaget astronomer siden antikken.

Algol er en dobbeltstjerne som består av en sterk hvit og en svakere rød stjerne.

© MARK GARLICK/Science Photo Library

Forklaringen på fenomenet kom først i 1782, da den engelske astronomen John Goodricke løste mysteriet. I virkeligheten er ikke Algol én stjerne, men to.

De går i bane rundt hverandre, men avstanden er så liten at selv ikke teleskoper kan skille dem fra hverandre.

Sett fra jorda vil de to i perioder skygge for hverandre, og fordi den ene stjernen lyser mye kraftigere enn den andre, ser vi en varierende lysstyrke.

Astronomene kan måle lysstyrken over tid og bruke målingene til for eksempel å beregne stjernenes diameter og vekt.

Stjernedans får lyset til å blinke

Når stjernene krysser hverandre, skifter lysstyrken fordi lyset fra Algols hvite stjerne er 20 ganger så kraftig som fra den røde.

Guide til Algol

Stjernehimmel Algol
©

HVOR OG NÅR?

Algol befinner seg i stjernebildet Perseus, der den er den nest klareste stjernen. Ved midnatt midt i september finner du Perseus 45 grader over horisonten i øst.

Den svakeste av Algols stjerner passerer foran den sterke med 69 timers mellomrom, så da er Algols lysstyrke svakest. Det skjer blant annet 21. september kl. 0.19.

SYNLIGHET?

Du kan lett se Algol med det blotte øye. Du ser fallet i lysstyrken best hvis du sammenligner med de andre stjernene i Perseus. Fallet fra maksimal til minimal styrke tar om lag fem timer.