Gåtefull stjerne blunker på nattehimmelen

STJERNEGUIDE: To giganter danser med hverandre på nattehimmelen i oktober – og du kan følge det kosmiske opptrinnet med det blotte øye.

STJERNEGUIDE: To giganter danser med hverandre på nattehimmelen i oktober – og du kan følge det kosmiske opptrinnet med det blotte øye.

Om Algol

Akkurat nå kan du se stjernen Algol blunke i natten. Hver 69. time faller stjernens lysstyrke til bare 30 prosent av det normale nivået, og ti timer senere er den igjen på full styrke.

Navnet Algol betyr demonen på gammelarabisk, og oppførselen har plaget astronomer siden antikken.

Algol er en dobbeltstjerne som består av en sterk hvit og en svakere rød stjerne.

© MARK GARLICK/Science Photo Library

Forklaringen på fenomenet kom først i 1782, da den engelske astronomen John Goodricke løste mysteriet. I virkeligheten er ikke Algol én stjerne, men to. De går i bane rundt hverandre, men avstanden er så liten at selv ikke teleskoper kan skille dem fra hverandre.

Sett fra jorda vil de to i perioder skygge for hverandre, og fordi den ene stjernen lyser mye kraftigere enn den andre, ser vi en varierende lysstyrke.

Astronomene kan måle lysstyrken over tid og bruke målingene til for eksempel å beregne stjernenes diameter og vekt.

Stjernedans får lyset til å blinke

Når stjernene krysser hverandre, skifter lysstyrken fordi lyset fra Algols hvite stjerne er 20 ganger så kraftig som fra den røde.

Stjernelek skaper ny viten

De går i bane rundt hverandre, men avstanden er så liten at man ikke kan skille dem fra hverandre.

Samtidig peker synslinjen fra jorda rett mot stjernenes baneplan, slik at de kan stå både foran og bak hverandre.

Siden det er en enorm forskjell i lysstyrke på de to stjernene, faller den samlede lysstyrken markant når den svake passerer foran den som lyser sterkest.

Når den svake stjernen har beveget seg forbi, blir lyset som normalt igjen.

Studien av variasjonen i lysstyrke over tid for stjerner som Algol gir en kunnskap om stjernefysikk som ikke kan oppnås gjennom studier av enkeltstjerner.

Den tiden det tar den ene stjernen å passere den andre, avslører stjernenes diametre, mens den samlede varigheten på syklusen gir astronomene en klar idé om vekten.

Guide til Algol

Stjernekort Algol
© Jesper Grønne, hvadihimlen.dk

HVOR OG NÅR?

Algol befinner seg i stjernebildet Perseus, der den er den nest klareste stjernen. Ved midnatt midt i september finner du Perseus halvveis oppe på himmelen i vestlig retning.

Den svakeste av Algols stjerner passerer foran den sterke med 69 timers mellomrom, så da er Algols lysstyrke svakest. Det skjer blant annet ved nymåne den 6. oktober kl. 3.13.

SYNLIGHET?

Du kan lett se Algol med det blotte øye. Du ser fallet i lysstyrken best hvis du sammenligner med de andre stjernene i Perseus. Fallet fra maksimal til minimal styrke tar om lag fem timer.