NASA

Er stjernene virkelig tallrike som strandens sandkorn?

Jeg har hørt at det finnes flere stjerner i universet enn det er sandkorn på alle verdens strender. Kan det være riktig, og hvordan beregner man i så fall antallet av stjerner?

Sommeren 2003 anslo en gruppe astronomer ved Australian National University antallet av stjerner i universet til å være 70 trilliarder – det vil si et 7-tall fulgt av 22 nuller.

Astronomene rettet noen av verdens kraftigste teleskoper mot et begrenset område av himmelen, og så beregnet de antallet av stjerner der. De målte blant annet lysintensiteten og sammenholdt den med universets samlede lysutstråling. Deretter var det bare et spørsmål om å gange opp.

Ifølge dr. Simon Driver, som var med på undersøkelsen, kan imidlertid det virkelige antallet godt være større, ettersom opptellingen bare omfatter galakser som er innen rekkevidde for teleskoper på Jorden. Videre er det slik at universet ifølge de nyeste kosmologiske teoriene er uendelig, og dermed finnes det trolig også uendelig mange stjerner.

Les mer om hvordan stjerner oppstår.

Men la oss for en stund holde oss til tallet 70 trilliarder stjerner og sammenlikne med antallet av sandkorn. Sandkorn kan være fra 0,125 til 0,5 millimeter i diameter. Hvis vi forutsetter en gjennomsnittlig størrelse på 0,25 millimeter, vil det i én kubikkmeter sand være 64 milliarder sandkorn.

Lengden av verdens strender er vanskelig å beregne, men et forslag sier 1,5 millioner kilometer. Hvis hver strand i gjennomsnitt er 50 meter bred og dekket av én meter sand, kommer vi til at det på alle verdens strender er totalt 4,8 trilliarder sandkorn.

Summa summarum: Det stemmer nok at himmelens stjerner er mer tallrike enn sandkornene på alle verdens strender, cirka 15 ganger så mange. Men det endrer seg hvis vi tar med ørkenene. Bare i Sahara er antallet av sandkorn beregnet til 1800 trilliarder!