Derfor ligner stjerner små kors på fotografier

Stjerner burde ligne små prikker på et stjernefotografi, men opptrer ofte som små lysende kors med fire strålende armer vinkelrett på hverandre. Det er det en god forklaring på, og den driver astronomene til vanvidd.

Armene på stjernene kalles for diffraction spikes.

© UH MARINE OPTION PROGRAM

Når stjerner ikke bare er små prikker av lys, men i stedet ofte har flotte stråler i fire retninger på fotografier, skyldes det måten teleskopet er bygget på.

Astronomene bruker nesten alltid reflekterende teleskoper når de skal fotografere stjerner. De kalles også newtonteleskoper fordi det var Isaac Newton som fant opp teknologien i 1668.

Lyset som kommer inn i teleskopet, reflekteres først av hovedspeilet bakerst i røret.

Teleskopets innmat skaper stråler

Hovedspeilet sender lyset fram mot det sekundære speilet, som henger midt i røret og vinkler lyset mot kameraet.

Det sekundære speilet monteres typisk med fire avstivere som fester speilet på innsiden av røret.

Det er sporet etter de fire avstiverne som sprer stjernelyset ut i den spesielle korsformen. Astronomer liker ikke disse strålene siden de kan skjule interessante detaljer i bildet.