Demonstjernen leker med lyset

To giganter danser med hverandre på septembers nattehimmel – og du kan følge det kosmiske opptrinnet med det blotte øye.

Dobbeltstjernen Algol

Algol er en dobbeltstjerne som består av en sterk hvit og en svakere rød stjerne.

© MARK GARLICK/SPL

I september kan oppmerksomme tilskuere få se demonstjernen Algol blunke i natten.

Den djevelske oppførselen består i at stjernen hver 69. time faller til en lysstyrke på bare 30 prosent, og bare ti timer senere vender den tilbake til det normale nivået – noe som er en veldig kortvarig variasjon for en stjerne.

Navnet Algol betyr demonen på klassisk arabisk, og oppførselen har alltid plaget astronomene.

Forklaringen på fenomenet kom først i 1782, da den døvstumme og selvlærte engelske astronomen John Goodricke knekket koden.

I virkeligheten er ikke Algol én stjerne, men to.

Stjernelek skaper ny viten

De går i bane rundt hverandre, men avstanden er så liten at man ikke kan skille dem fra hverandre.

Samtidig peker synslinjen fra jorda rett mot stjernenes baneplan, slik at de kan stå både foran og bak hverandre.

Siden det er en enorm forskjell i lysstyrke på de to stjernene, faller den samlede lysstyrken markant når den svake passerer foran den som lyser sterkest.

Når den svake stjernen har beveget seg forbi, blir lyset som normalt igjen.

Studien av variasjonen i lysstyrke over tid for stjerner som Algol gir en kunnskap om stjernefysikk som ikke kan oppnås gjennom studier av enkeltstjerner.

Den tiden det tar den ene stjernen å passere den andre, avslører stjernenes diametre, mens den samlede varigheten på syklusen gir astronomene en klar idé om vekten.

Observer stjernedansen i september

Algol hører til i stjernebildet Perseus. Det ligger rett under Kassiopeia og befinner seg på den østlige himmelen i september.

Variasjonen i lysstyrke er så stor at det lett kan observeres med det blotte øye.

Det er bare å sammenligne Algol med nabostjernene.

Når lysstyrken er normal, svarer den nesten til Alfa Persei som ligger skrått over Algol, mens den laveste lysstyrken er en anelse svakere enn stjernen Epsilon Persei, som ligger til venstre for Algol.

Stjernedans får lyset til å blinke

Når stjernene krysser hverandre, skifter lysstyrken fordi lyset fra Algols hvite stjerne er 20 ganger så kraftig som fra den røde.