Lyste stjernen kraftig over Betlehem julenatten?

Ifølge Bibelen var det en stjerne som ga et ekstra kraftig lys den natten Jesus ble født. Kan det forklares naturvitenskapelig?

Betlehemsstjernen

Betlehemsstjernen er vanskelig å identifisere astronomisk

Den lysende stjernen som varslet Jesu fødsel, omtales bare i Matteusevangeliet. Lest med forskerøyne må man nok si at teksten er lite informativ, noe som vanskeliggjør identifikasjon av stjernen som et astronomisk fenomen.

Usikkerhet om nøyaktig når Jesus ble født, gjør ikke saken lettere, men ikke desto mindre har forskere opp gjennom tidene lansert utallige mulige forklaringer på hva det var de tre vise menn egentlig navigerte etter. Blant de mange mulighetene er:

  • en komet

  • planeten Venus

  • en nova

  • en supernova

  • sjelden konstellasjon av ekstra lyssterke

Sistnevnte fenomen er ifølge astronomene den mest opplagte kandidaten.

Utgjorde Jupiter og Saturn til sammen Betlehemsstjernen?

I særlig grad har de blinket seg ut en ekstremt sjelden trippelkonjunksjon mellom de to største planetene i solsystemet, Jupiter og Saturn, i 7 f.Kr. Tre ganger i løpet av syv måneder passerte planetene hverandre på kloss hold på himmelen, noe som skjer bare cirka hvert 900. år.

Synet må utvilsomt ha gjort sterkt inntrykk, for planetbevegelsene ble sett på som et tegn fra Gud. Årstallet for denne astronomiske hendelsen stemmer sånn omtrent med bibeltekstens historiske opplysninger om når Jesus ble født, noe som trolig skjedde mellom 8 og 4 f.Kr.

To teorier om Betlehemsstjernen

I infoboksene til høyre kan du lese om to av forskernes ledende teorier om stjernen over Betlehem.