Astronomer må skrive om stjernenes livshistorie

Stjerner lever ikke livet etter læreboka. Observasjoner endrer hele tiden astronomenes bilde av et stjerneliv, og nå har et forskningsresultat gitt vind i seilene til en gammel teori om at sola har en forsvunnet tvilling.

I takt med at teleskopene blir mer fintfølende, får astronomene stadig større innsikt i de glødende kulene av gass som lyser opp universet.

Men observasjoner har også gjort det klart at ikke alle stjerner lever livet slik astronomiens lærebøker sier at de skal.

Alle stjerner fødes i par

I 2017 la de to astrofysikerne Sarah Sadavoy og Steven Stahler fram en radikal hypotese om at alle universets stjerner fødes i par.

Forskerne hadde finstudert stjernedannelsen i den såkalte Perseus-skyen, som befinner seg i stjernebildet av samme navn.

I skyen fant de mange såkalte binære stjernesystemer, der to stjerner går i bane rundt et felles tyngdepunkt. En stor del av stjernene var helt nyfødte.

Den eneste statistiske modellen som passet med funnene, var basert på at alle stjerner fødes i par. Senere i livet kan tvillingene bli skilt av ytre krefter.