NASA

Venus var beboelig i tre milliarder år

Med temperaturer på over 460 grader og en atmosfære fylt med skyer av svovelsyre er klimaet på jordens onde tvilling, Venus, et rent helvete. Men slik har det ikke alltid vært, ifølge forskere fra NASA.

Venus kalles ofte for jordas onde tvilling, fordi de to planetene ligner hverandre i størrelse og masse, men er svært ulike når det handler om livsvilkår.

Sammenlignet med jorda er Venus et rent helvete, med temperaturer omkring 460 grader, noe som er varmt nok til å smelte bly.

Planeten er dekket av tette skyer av svovelsyre, som svever rundt i en atmosfære der trykket på overflaten er 90 ganger høyere enn på jorda.

Datamodeller gjenforteller planetens historie

Venus er derfor ubeboelig for livet som vi kjenner det. Men slik var det ikke før, mener forskere fra Nasa.

De har skapt datamodeller som gjenforteller planetens historie ut fra ulike scenarier.

I hele tre milliarder år kan Venus ha lignet på jorda, med massevis av flytende vann og gode betingelser for liv.

© NASA

Modellene tar utgangspunkt i forholdene på tre ulike tidspunkt: for 4,2 milliarder år siden (da planeten nettopp hadde blitt dannet), for 715 millioner år siden (da drivhuseffekten begynte å løpe løpsk) og endelig i dag.

Drivhuseffekten løp løpsk

Simuleringene viser at den nyfødte planeten ble raskt avkjølt, og at den deretter fikk en atmosfære dominert av CO2, som svarer til jordas atmosfære på samme tidspunkt.

Under disse forholdene kan Venus ha hatt et stabilt klima med temperaturer omkring 50 grader.

Det innebærer at planeten kan ha hatt store mengder flytende vann og gode betingelser for liv.

De gode forholdene varte ifølge modellene i opptil tre milliarder år, helt til atmosfærens innhold av CO2 eksploderte, antagelig på grunn av voldsomme vulkanutbrudd.