Peter Rubin/JPL-Caltech/NASA

Venus har fortsatt aktive vulkaner

En ny datamodell over vulkaners utvikling har, sammen med 25 år gamle radarmålinger, overbevist forskerne: Det er fortsatt aktiv vulkanisme på den livsfiendtlige planeten.

Venus har fått tilnavnet «jordens onde tvilling» fordi planetens miljø er et rent helvete.

Når det gjelder størrelse og masse, er de to planetene veldig like, men på overflaten av Venus ligger temperaturen på over 400 °C, og trykket svarer til å befinne seg en kilometer under havoverflaten på jorden.

Overflaten på Venus er full av vulkankrater, men det har hittil vært umulig å avgjøre om det er aktive vulkaner mellom dem.

© JPL/NASA

Voldsom vulkanisme på Venus har sluppet ut store mengder CO2, som har bidratt til en løpsk drivhuseffekt og dermed til det livsfiendtlige miljøet, men astronomene har hittil vært usikre på om det fortsatt er aktive vulkaner.

Nå har en gruppe forskere fra Swiss Federal Institute of Technology i Sveits funnet beviser som tyder på at svaret er ja.

Vollgrav avslører aktive vulkaner

Forskerne brukte datasimuleringer til å undersøke hvordan et vulkankrater på Venus endrer seg over tid.

Simuleringene viste at hvis en vulkan har hatt et utbrudd innen en periode på en million år, vil den ha bestemte kjennetegn i form av en forhøyning rundt en ringformet vollgrav.

Modell viser vulkaners liv fra fødsel til død

En datamodell over vulkaners livssyklus på Venus har hjulpet forskerne til å avgjøre om de er aktive.

© Ken Ikeda Madsen

1. Ung vulkan får et utbrudd

En ung vulkan i voldsomt utbrudd vil først skape et platå av flytende lava som strømmer opp fra planetens mantel. Lavaen skaper en voll av materiale fra det ytterste laget, skorpen.

© Ken Ikeda Madsen

2. Vollgrav viser aktivitet

I opp til en million år etter det store utbruddet kan vulkanen fortsatt være aktiv. I denne perioden oppstår det en karakteristisk vollgrav mellom vollen og det flytende platået av lava.

© Ken Ikeda Madsen

3. Vinden sletter alle spor

Etter hvert som lavastrømmen dør ut, skrus vulkanen av. Vollgraven på overflaten viskes med tiden ut av vinden i den tykke atmosfæren, slik at bare en flat ringvoll er igjen.

Forskerne gikk deretter på jakt etter spor av vollgraver på de radarbildene som Nasas Magellan-romsonde tok fra 1990 til 1994, mens den gikk i bane rundt Venus.

Lava sletter meteorkratere

Den gangen avslørte bildene at lavastrømmer gjennom tiden har fornyet planetens overflate og for eksempel slettet nesten alle spor av meteornedslag. Det skjedde senest for 300–600 millioner år siden, men prosessen foregår fortsatt, viser de nye sveitsiske studiene.

Ved 37 vulkaner fant forskerne de spesielle vollgravene som tyder på at de fortsatt er aktive.

Radarbilder viser at minst 37 av vulkanene på Venus er omkranset av en vollgrav (røde prikker), noe som tyder på at de fortsatt er aktive.

© Anna Gülcher et al.

Den nye oppdagelsen kan hjelpe til å løse gåten om hvorfor Venus utviklet umulige livsvilkår mens jorden ble livets planet.

© Shutterstock

Tvillingplaneter gikk hver sin vei

Jorden og Venus ble født med nesten samme størrelse og masse, men mens planeten vår ble en livgivende oase, utviklet Venus et livsfiendtlig klima på grunn av en løpsk drivhuseffekt.

Jorden

Diameter: 12.746 km
CO2 i atmosfæren: 0,038 prosent
Overflatetemperatur: 14 °C
Overflatetrykk: 1013 hPa

Venus

Diameter: 12.104 km
CO2 i atmosfæren: 96 prosent
Overflatetemperatur: 464 °C
Overflatetrykk: 92.000 hPa