Var finns den kallaste platsen i solsystemet?

De platser där man uppmätt de lägsta temperaturerna i solsystemet finns där solljuset aldrig kommer till.

Moon's Hermite Crater

Märkligt nog är det inte den fjärran Pluto som är kallast i solsystemet. De lägsta uppmätta temperaturerna finns i stället på bottnen av kratrar nära månpolerna, där solljuset aldrig kommer till.

För närvarande är det Hermitekratern vid månens nordpol som har rekordet. Där har NASA mätt minus 248 °C – bara 25 grader över den absoluta nollpunkten.

Den extrema kölden i kratern beror på att bottnen alltid ligger i skugga. Dessutom finns det ingen luft på månen, och därför fördelas inte värmen. Därtill kommer att de pulverformiga bergarterna på ytan verkar starkt isolerande. Därför kommer ett kallt område som Hermite-kratern alltid att vara kallt.

Fjärran isklot kan vara ännu kallare

I solsystemet kan det finnas platser med strängare köld än i kratrarna på baksidan av månen.

I så fall står de sannolikt att finna långt ute i solsystemet, antingen på Neptunusmånen Triton eller på ett av de små iskloten i utkanten av Kuiperbältet.

Les mer om solsystemet.