Shutterstock

Uranus: Isgiganten

Visste du at planeten Uranus er den planeten i solsystemet som har den kaldeste atmosfæren? Vi har samlet 10 fakta om Uranus.

Uranus er en gassplanet uten fast overflate. Både Uranus og Neptunbestår av litt andre gasser enn Jupiter og Saturn. Derfor kalles Uranus og Neptun ofte isgiganter.

Vi har samlet 10 fakta om den syvende planeten i solsystemet.

1.Hva består Uranus av?

Uranus består primært av hydrogen og helium, men den store blå gassplaneten inneholder også en del vann, ammoniakk og metan.

Uranus måler 50 724 kilometer i diameter. Planeten er dermed den tredje største i solsystemet vårt, målt i diameter. Radiusen er 25 362 kilometer, og masse er 8,681 x 1025 kilo, noe som er 14 ganger mer enn jorden.

Uranus
© Shutterstock

2. Avstanden til Uranus

Uranus ligger om lag 3 milliarder kilometer fra solen, noe som er 19 mer enn avstanden fra solen til jorden. Siden Uranus går i en bane som ikke er helt sirkulær, varierer avstanden til solen. Avstanden fra Uranus til jorden varierer også mellom om lag 2,5 og 3,1 milliarder kilometer.

Uranus bruker 84 år på en tur rundt solen, og det tar sollyset 2,65 timer å nå til Uranus. Til gjengjeld roterer Uranus raskt. En dag på planeten varer bare 17 timer.

3. Den kaldeste atmosfæren i solsystemet

Uranus er den planeten i solsystemet som har den kaldeste atmosfæren. Temperaturen kan falle ned til minus 224 grader.

Atmosfæren på Uranus består av 83 prosent hydrogen, 15 prosent helium og 2 prosent metan. Det er dessuten spor av ammoniakk, etan, acetylen, kullos, vann og hydrogensulfid der.

Uranus ringer
© Shutterstock

4. Uranus ligger og roterer rundt seg selv

Planeten roterer om seg selv akkurat som andre planeter, men i motsetning til andre planeter roterer Uranus om en akse som nesten ligger ned.

Derfor har Uranus polene sine der andre planeter har sin ekvator.

5. Ringene til Uranus

Uranus er, akkurat som Saturn, omgitt av ringer, men de er mye vanskeligere å få øye på. Ringene til Uranus ble oppdaget i 1977.

Astronomer går ut fra at Uranus har 13 ringer i alt, og at de blir holdt tilbake av tyngdekraften fra såkalte gjetermåner. Det er så langt observert to av disse – Cordelia og Ophelia – begge ble oppdaget av Voyager 2.

I mai 2007 klarte astronomene, ved hjelp av det kraftige Keck II-teleskop på Hawaii, å observere ringene direkte fra siden. Fra denne vinkelen fremstår ringene bare som en strek, og det er bare hvert 42. år de kan observeres på denne måten fra jorden.

Observasjon viste at ringene slett ikke er uforanderlige. Sammenlignet med observasjonene fra Voyager 2, foretatt i 1986, er det tydelig at ringene tettest på planeten har blitt kraftigere, og at det nå finnes materiale i områder som før var helt tomme.

6. Uranus er en ensartet planet

Den eneste sonden som har besøkt Uranus, er Voyager 2, som fløy tett forbi i 1986. Voyager 2 studerte planetens atmosfære og det værsystemet som blir skapt av den liggende rotasjonen. Et værsystem som blant annet innebærer at vindhastighetene på Uranus kan komme opp i 900 km/t.

Bildene Voyagers 2 tok, viste for øvrig Uranus som en veldig ensartet planet. Man kan ane ekstremt svake skybånd, men de er langt mindre utpreget enn på de andre to gassplanetene.

Uranus måner

Uranus har 27 måner. Miranda, Ariel, Umbriel, Titania og Oberon er de største.

© Shutterstock

7. Månene til Uranus

Uranus har 27 måner. Alle månene til Uranus er dekket av is på overflaten. De fem største månene er Miranda, Ariel, Umbriel, Titania og Oberon.

Uranus største måne, Titania, er kjennetegnet av en rekke enorme kløfter.

8. Det regner med diamanter på Uranus

Forskere har lenge hatt teorier om at det kan falle regn av diamanter på Uranus og Neptun.

Forskere fra Storbritannia, USA og Tyskland har gjenskapt forholdene på planetene Uranus og Neptun. Resultatet er at det sannsynligvis regner med diamanter på de to store gassplanetene.

Som nevnt består planetenes atmosfære primært av hydrogen og helium, men det er også betydelige mengder av metan. Ved å presse metan sammen ved et trykk på over 100.000 atmosfærer og en temperatur på over 3000 grader i en spesiell beholder, klarte forskergruppen å gjøre metan flytende.

Da forskerne senere belyste den glassklare væsken med en laser, ble det dannet en mengde små svarte partikler. Det var karbonet i metanet som hadde blitt til diamanter.

Forskerne mener at diamanter faller som regndråper ned mot planetens sentrum.

9. Første planet på tusen år

Hvem oppdaget Uranus

Den britiske astronom William Herschel oppdaget Uranus

Uranus er den første planeten som ble oppdaget i historisk tid. I antikken kjente man de fem planetene Merkur, Venus, jorden, Mars, Jupiter og Saturn.

  1. mars 1781 ble enda en planet oppdaget, da den britiske astronomen William Herschel oppdaget Uranus.

10. Kongen skulle gi navn til planeten

William Herschel, ville gi planeten «Georgium Sidus», som betyr Georges stjerne etter kong George III.

Andre astronomer ville imidlertid følge tradisjonen med navn fra den romerske og greske mytologien.

Valget falt derfor på den greske gud Uranus, himmelguden, som er far til Saturn i den greske mytologien. Uranus kommer av det greske ordet «ouranus», som betyr «himlene».