Holder alle planeter samme fart?

Beveger egentlig alle planetene i vårt solsystem seg med samme hastighet?

Burning sun with outburst

Jo nærmere en planet befinner seg stjernen, desto raskere beveger den seg i banen. I vårt eget system har Merkur altså høyere fart enn Jorden, som igjen flytter seg mye raskere enn de ytre planetene, eksempelvis Neptun.

Hastigheten til en planet som går i bane rundt en stjerne, fremgår av Newtons lover. Det betyr at hvis avstanden til stjernen blir fire ganger større, vil planeten senke farten i banen med 50 prosent.

Når det gjelder sirkulære omløp, er nemlig kvadratet på hastigheten lik den universelle gravitasjonskonstanten ganget med massen av stjernen delt på avstanden mellom stjernen og planeten.

Nå beveger planeter seg i litt avlange baner, dermed varierer avstanden til stjernen, og da blir heller ikke omløpshastigheten konstant. Jorden går eksempelvis tre prosent raskere når den er nærmest Solen enn når den er lengst unna.

Hastigheten bestemmes av avstanden til stjernen

Planetene holder slett ikke samme fart, for det er planetens avstand til stjernen som påvirker hastigheten – jo lenger planeten ligger fra stjernen, desto langsommere flytter den seg.

Les mer om planeter i solsystemet.