Solsystemet: Hvordan måler man planetenes temperatur?

I vår tid kjenner vi temperaturen på alle planetene i solsystemet. Men hva gjorde egentlig astronomene for å måle dem?

Uranus cold planet

Temperaturmåling ved hjelp av stråling

Astronomene måler temperaturen på en planet ved hjelp av strålingen planeten avgir. Kalde planeter sender ut langbølget infrarød stråling, mens derimot varme planeter sender ut kortbølget infrarød stråling.

Sammenligner reflektert stråling med solstråling

Hvor sterk planetens infrarøde stråling er, beregner astronomene ved å sammenligne planetens reflekterte stråling med Solens stråling i det infrarøde området. Forskjellen mellom de to målingene er varmestrålingen som kommer fra planeten.

Den nøyaktigste metoden går ut på å måle den infrarøde strålingen ved flere ulike bølgelengder og deretter finne bølgelengden med sterkest infrarød stråling. Denne bølgelengden gir planetens temperatur direkte basert på en enkel naturlov som heter Wiens lov.

Gale målinger av varmen på Venus

Men astronomene må forvisse seg om at strålingen kommer fra planetens overflate. De første målingene av temperaturen på Venus lå nemlig vesentlig lavere enn 464 °C som er den reelle temperaturen. Grunnen til det var at den reflekterte strålingen som forskerne målte, kom fra det øverste av skylaget rundt Venus. Den korrekte temperaturen kom først for en dag etter målinger i 1956.

Les mer om planeter i solsystemet.